PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Obchody 100-lecia TPD w Ostrołęce

16 grudnia ub. roku w Ostrołęce obchodziliśmy 100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Uroczysta Gala odbyła się w Ostrołęckim Centrum Kultury, gdzie zaproszeni goście  obejrzeli występy dzieci.

 Po przywitaniu gości przez prezes Hannę Grądzką wystąpili wychowankowie z Olszewa-Borek z przedstawieniem pt. „Śladami historii do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Powiatowego w Ostrołęce”, następnie zaśpiewali piosenkę „Wszystkie dzieci nasze są”, a refren śpiewali wspólnie z wychowankami wszystkich innych placówek działających w naszym w powiecie

  Placówka TPD w Lelisie zaprezentowała trochę folkloru: piosenkę „Konik”, „Moja mamo”, „Lipka”,  gadkę kurpiowską pt. „Rajby” i „Ksiondzoska źiśnia” oraz taniec „Stara Baba”. Dzieci z Ostrołęki recytowały wiersze pt. „Stulecie TPD” oraz „Serce na dłoni”, nadesłane na konkurs literacki z okazji 100-lecia TPD oraz zaśpiewały piosenkę „Możesz wszystko”. Z kolei dzieci z Myszyńca  przedstawiły  etiudę muzyczną „Król Maciuś Pierwszy na Kurpiach” oraz specjalnie ułożone piosenki „Nasze TPD” i „Mam Biało Czerwone Serce”. Ponadto swoje programy artystyczne  zaprezentowały: zespół  folklorystyczny „Podsypka Kurpiowska” oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Łęgu Przedmiejskiego, co było pięknym upominkiem od  Pana Starosty Ostrołęckiego.

  Naszą Galę zaszczyciło swoją obecnością wiele znanych osób. Nie sposób jednak wymienić przedstawicieli wszystkich urzędów, firm,  instytucji czy organizacji biorących udział w uroczystości. Byli wśród nich m.in. ksiądz kanonik dr Wiesław Białczak –  proboszcz  Parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny; Łukasz Kulik, Prezydent Miasta Ostrołęki; Bożena Pomacho, główna specjalistka Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Służby Zdrowia, Kuratorium, Centrum Kultury i wielu innych. Licznie reprezentowany był Zarząd Województwa Mazowieckiego TPD z prezes Moniką Jagodzińską na czele. 

Występy dzieci były przeplatane wręczaniem statuetek firmom m.in.: DDB Warszawa Spółka z o.o., Fabryce Mebli Forte w Ostrowi Mazowieckiej, Novo Nordisc Pfarma Spółka z o.o.. Statuetką uhonorowany został również pan Mirosław Kędzierski za wieloletnie zasługi dla TPD.

 Medale jubileuszowe z okazji 100-lecia TPD otrzymały 23 zasłużone  osoby, odbyła się też dekoracja Odznaką „Przyjaciel Dziecka” (13 osób),      Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci” (8 osób) oraz Złotą Odznaką (4 osoby). Prezesom Towarzystwa Przyjaciół Dzieci:  Monice Jagodzińskiej,  Edwardowi Jankowskiemu, Janowi Szymańskiemu, Joannie Olczak wręczono książki popularyzujące wiedzę o Kurpiach.

W tym uroczystym dniu ostrołęckie  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zostało odznaczone medalem Pro Masovia, który przyznawany jest za dokonania przyczyniające się do coraz lepszej sytuacji gospodarczej, kulturalnej i społecznej województwa mazowieckiego. Nieoczekiwanym i miłym dopełnieniem Gali były filmiki pt. „Co myślą o nas włodarze?”

Na koniec goście zostali zaproszeni na poczęstunek, zaś dla  wychowanków TPD odbyło się spotkanie opłatkowe, z upragnionymi prezentami od Mikołaja, które przygotowali warszawscy Gwiazdorzy.

         Honorowy patronat nad obchodami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w całym kraju sprawowała Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.  Zaś honorowe patronaty nad ostrołęckimi obchodami 100-lecia TPD objęli: Wojewoda Mazowiecki  Konstanty Radziwiłł, Marszałek  Województwa Mazowieckiego Adam Struzik,  Starosta Powiatu Ostrołęckiego Stanisław Kubeł i Przewodniczący Rady Miasta Wojciech Zarzycki.

Współorganizatorami Gali byli: Samorząd Województwa Mazowieckiego i Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

 Wśród darczyńców znaleźli się: Prezydent Miasta Ostrołęki Łukasz Kulik,  przewodniczący Rady Miasta Wojciech Zarzycki; właściciele Hotelu Korona, Mariusz Mierzejewski, prezes spółki TRONY z o.o. i radny Miasta Ostrołęki; Zofia Leszczyńska   i Marek Paudyna, właściciele cukierni; Przedszkole Miejskie Nr 7 „Tęczowa Kraina”, Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Kraina” oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce.

 

GALERIA

{vsig}Mazowieckie/Ostroleka/{/svig}