PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Zdalna szkoła – zwiększone ryzyko wykluczenia

 Wg danych międzynarodowej organizacji Human Rights Watch, w wyniku rozprzestrzeniania się COVID-19 ponad 1,5 miliarda dzieci ze 188 krajów odciętych zostało od edukacji szkolnej. Tam, gdzie jest to możliwe, szkoły działają zdalnie. Tak jest też w Polsce.

 Doceniając zalecenia i decyzje tak WHO, jak i rządów poszczególnych krajów, które zorientowane są na zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa, zdrowia i nieprzerwanego dostępu do opieki medycznej, jednocześnie chcemy zwrócić uwagę na ryzyko wiążące się z tak nagłym przejściem szkół na pracę zdalną.

 Rosnący dobrobyt, poprawa bytu najuboższych dzięki transferom socjalnym czy mylnie uważany za powszechny dostęp do technologii, urządzeń ekranowych oraz internetu, nie są udziałem każdego z nas. Z wielu przyczyn, których analizą nie będziemy się w tej chwili zajmować, część polskich dzieci wykluczona została z systemu obowiązkowej edukacji w momencie przejścia szkół na pracę zdalną. Jest to skutek uboczny decyzji rządowych, które musiały zapaść, by chronić zdrowie i życie obywateli.

 

Prawo do edukacji prawem człowieka

 

Jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci podjęliśmy i podejmujemy szereg starań o zapewnienie naszym podopiecznym możliwości udziału w lekcjach zdalnych poprzez przekazanie najuboższym rodzinom sprzętu komputerowego, w ogromnej większości używanego. Prawo do edukacji jest prawem człowieka i – choć w zaistniałej sytuacji nie jest ono łamane ani intencjonalnie, ani masowo – musieliśmy zareagować.

 

Reakcja TPD na kryzys edukacyjny

 

Wiele z naszych oddziałów prowadzi zbiórki sprzętu komputerowego; pracując z listami najpoważniej zagrożonych wykluczeniem edukacyjnym dzieci, przyjmujemy darowizny i przekazujemy je z zachowaniem procedur bezpieczeństwa oraz wszelkich procedur formalnych rodzinom, w których albo komputera nie ma w ogóle, albo jest jeden na kilkoro dzieci, a często także na rodzica, zmuszonego wykonywać pracę zdalnie. Zależy nam na tym, by rodzic nie stawał przed dylematem: utrzymać zatrudnienie czy udostępnić dziecku komputer w godzinach własnej pracy na lekcje zdalne. Nie chcemy także, by rodzic musiał wybierać, które z dzieci weźmie dziś udział w zajęciach szkolnych. Prawo do edukacji jest prawem człowieka i, choć sytuacja jest wyjątkowa, chcemy zrobić wszystko, by prawo to miało szansę obejmować wszystkich, także najmocniej w tym szczególnym czasie narażonych na wykluczenie.

 

Jednocześnie niemal nieprzerwanie prowadzimy działalność opiekuńczą, wychowawczą, terapeutyczną oraz kontynuujemy te programy, których wstrzymanie równoznaczne byłoby z pozostawieniem naszych podopiecznych i ich rodzin samym sobie, również w tak podstawowych kwestiach jak żywienie. Placówki wsparcia dziennego TPD próbują, na tyle, na ile to możliwe, działać zdalnie oraz telefonicznie, często jednak napotykają na te same bariery, z którymi boryka się szkoła, nauczyciele i uczniowie. Również dla naszych pracowników jest to czasem wybór między prowadzeniem zajęć z podopiecznymi, a umożliwieniem własnym dzieciom udziału w zdalnych lekcjach szkolnych. Napotykamy na problemy, z jakimi w stuletniej historii Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nie przyszło nam się jeszcze zmierzyć.

 

Nasze zbiórki

 

Staramy się być wszędzie i reagować, przykładowe zbiórki można znaleźć na stronach Oddziałów TPD:

Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD w Warszawie
https://pomagam.pl/tpdzmow
Oddział Okręgowy TPD w Koszalinie
https://www.facebook.com/donate/686417865444569/
Oddział Miejski TPD w Legnicy
https://www.facebook.com/TPDlca/posts/3133145506753084

Oddział Miejski TPD w Przemyślu
https://zrzutka.pl/9muc45
Oddział Okręgowy TPD w Ostrołęce
https://to.com.pl/ostroleka-towarzystwo-przyjaciol-dzieci-zbiera-pieniadze-na-komputery-dla-uczniow-kazdy-moze-pomoc/ar/c1-14904559

 

Jak możesz pomóc

 

Wszelkie pytania o to, gdzie i jaka pomoc jest w tej chwili najbardziej potrzebna, można kierować także bezpośrednio do nas, pracowników Zarządu Głównego TPD. Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

telefonicznie pod nr tel. +48 500 414 547
mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

na Messengerze https://m.me/TPDZG

 

Będziemy także wdzięczni za inne formy wsparcia, jak choćby przekazanie 1% podatku na rzecz TPD, gdyż ten i przyszły rok będą dla nas wyjątkowo trudne z uwagi na zaburzenie wszelkich harmonogramów prowadzonych przez nas projektów i programów, walkę o utrzymanie etatów i koszty, jakie ponosimy, starając się reagować na najbardziej pilne potrzeby dzieci i rodzin pozostających pod naszą opieką.

 

Przekaż 1% na TPD https://1procent.tpd.org.pl

Przekaż darowiznę: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851 z dopiskiem „komputer dla dziecka”

 

Wierzymy jednak, że z pomocą Przyjaciół Dzieci, z Waszą, ludzi dobrej woli pomocą przetrwamy i uda nam się nie zmniejszać zakresu świadczonej pomocy, mimo sytuacji, która nie tylko przerasta nasze możliwości finansowe, ale zagraża w wielu dziedzinach kontynuacji misji TPD w takiej formie i w takim zakresie, jakie udało nam się przez 101 lat wypracować.