PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Od kilku tygodni Kulczyk Foundation wraz ze swoimi partnerami społecznymi prowadzi akcję dostarczania paczek żywnościowych do domów dzieci biorących udział w programie Żółty Talerz. Wcześniej posiłki finansowane przez Fundację wydawane były w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jednak po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego przestało to być możliwe.

Kulczyk Foundation poszerzyła zakres akcji. Fundacja nawiązała współpracę z British Primary School of Wilanów, dzięki której 250 pysznych, ciepłych, pełnowartościowych posiłków codziennie dostarczane jest do domów potrzebujących dzieci z Warszawy i okolic. Są one przygotowywane w szkolnej stołówce przez pracowników placówki, którzy wcześniej na co dzień gotowali posiłki dla uczniów. Współpraca ma także wymiar finansowy – Kulczyk Foundation i British Primary School of Wilanów wspólnie ponoszą koszty zakupu jedzenia.  Ich pracownicy wskazali najbardziej potrzebujące dzieci oraz ich rodziny. Zajmują się także codziennym dowozem posiłków, z zachowaniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa.

– Mamy świadomość, że zamknięcie szkół i świetlic środowiskowych w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego to dla wielu dzieci koniec regularnych posiłków, a nawet odebranie jedynej szansy na spożycie ciepłego posiłku w ciągu dnia. Przerwa w szkole nie może równać się przerwie w żywieniu. Dlatego już w pierwszym tygodniu zamknięcia szkół przeformułowaliśmy program Żółty Talerz i zaczęliśmy przekazywać paczki żywnościowe, a od 15 kwietnia najbardziej potrzebującym dzieciom w Warszawie i okolicach dostarczamy ciepłe posiłki – tłumaczy Wioleta Szafryna, Dyrektorka Programu Żółty Talerz w Kulczyk Foundation.

GALERIA