PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Wierszyk w koronie 

Straż Miejska Miasta Krakowa wraz z Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Krakowie zorganizowała dla wychowanków TPD w Krakowie konkurs pt. „Wierszyk w koronie” 

Zadaniem konkursowym było stworzenie wierszyka, fraszki, rymowanki, opisującej samopoczucie, codzienne zajęcia, zmiany w tym nietypowym dla wszystkich czasie epidemicznym.

Celem konkursu było pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników, wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej, wyrabianie poczucia estetyki, inspirowanie do własnej ekspresji i profilaktyka bezpiecznego spędzania czasu wolnego w czasie epidemii, wywołanej przez COVID-19.

W konkursie wzięło udział 33 osoby. Do drugiego etapu wyłoniono 21 prac, z czego 12 zostało nagrodzonych w trzech kategoriach wiekowych, w zróżnicowaniu na 4 miejsca. Przyznano również 9 wyróżnień. Zwycięzcy będą się cieszyli nagrodami w postaci piłek, power banków, słuchawek i
głośników bezprzewodowych.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! 
Podziwiamy zapał, zaangażowanie i twórczą pomysłowość 

GALERIA