PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Dzień Dziecka w Legnicy

   

Mimo trwającej pandemii Oddział Okręgowy TPD w Legnicy z okazji Dnia Dziecka zorganizował doroczne uroczyste wręczenie Legnickich Statuetek TPD „Nade Wszystko Dziecko”. Było to 23 edycja tego wyróżnienia. W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Legnicy wyróżniono tym niezwykłym trofeum 5 wieloletnich działaczy TPD – przewodniczących Kół Przyjaciół Dzieci: z Prochowic - Dorocie Rosiak Zembali, Rosochatej - Violettcie Taurowskiej, Krzywej -Jolancie Bekaluk-Pyrz oraz prezes Oddziału Powiatowego – Dorocie Anklewicz i wicekanclerzy PWSZ, wiceprzewodniczącego Okręgowej Rady Programowo Doradczej TPD.

Oprócz statuetek i okolicznościowych dyplomów – starosta legnicki – Adam Babuśka wręczył wyróżnionym listy gratulacyjne oraz przekazał podziękowania przyjaciołom dzieci i działaczom i pracownikom TPD. Wręczył też środki finansowe zebrane wśród pracowników starostwa na działalność TPD.

Odział Okręgowy TPD przydzielił i rozdał dzięki sponsorom 150 paczek za słodyczami kołom TPD działającym w przedszkolach oraz dzieciom z pogotowia Opiekuńczego oraz Domu Samotnej Matki w Legnicy, a także dzieciom z niezamożnych rodzin wytypowanych przez koła TPD. Z okazji Dnia Dziecka ogłoszono kilka otwartych konkursów dla dzieci z nagrodami.

GALERIA