PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Razem z naturą – ogólnopolski program ekologiczny

Z początkiem czerwca dzieci z radością wróciły do Środowiskowych Ognisk Wychowawczych i Świetlic TPD.

W wielu naszych placówkach wsparcia dziennego w czerwcu odbył się cykl zajęć w ramach realizowanego przez TPD programu „Razem z naturą”,
którego głównym celem jest upowszechnianie i promowanie ekologii oraz ochrony środowiska naturalnego wśród dzieci i młodzieży.

Nasi podopieczni wykonywali pojemniki do segregacji śmieci, a także uczestniczyli w warsztatach „Coś z niczego – przedmioty dekoracyjne i użytkowe z recyklingu”. Efekty ich prac jak zawsze przeszły nasze oczekiwania :)

 Upowszechnianie i promowanie ekologii oraz ochrony środowiska naturalnego wśród dzieci i młodzieży:

  → Częstochowa
  → Jarosław
  → Kluczbork
  → Koszalin
  → Kraków
  → Lublin
  → Olsztyn
  → Ostrołęka
  → Poznań
  → Przemyśl
  → Skarżysko-Kamienna
  → Suchedniów
  → Szczecin
  → Tomaszów Mazowiecki

GALERIA