PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

Ogólnopolski program dożywiania „Zdrowo jeść” – TPD i Tesco, cz. 6

Czy wiecie, czemu tyle miejsca, czasu i uwagi poświęcamy żywieniu dzieci? Odpowiemy krótkim cytatem z dzisiejszego materiału Tesco Polska:

 „Prawidłowe i racjonalne odżywianie decyduje o zdrowiu dzieci i ich prawidłowym rozwoju, a także ma bardzo duży wpływ na ich aktywność psychiczną, umysłową i ruchową.”

 


Ogólnopolski program dożywiania „Zdrowo jeść” – TPD i Tesco, cz. 5

Zamieszczamy relację Tesco z naszych placówek wsparcia dziennego, w których realizowany jest program „Zdrowo jeść”.

Dzieci ze Świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Przystań” w Przemyślu proponują owocową moc 

 https://mojetesco.pl/2020/07/24/owocowa-moc/


Ogólnopolski program dożywiania „Zdrowo jeść” – TPD i Tesco, cz. 4

Kolejna odsłona relacji Tesco z naszych placówek wsparcia dziennego, w których działa program „Zdrowo jeść”. 

Tym razem jesteśmy w „Parasolkowej” kuchni a dokładnie w Świetlicy Terapeutyczno-Wychowawczej „Parasol” w Kluczborku.

https://mojetesco.pl/2020/07/23/w-parasolkowej-kuchni/


Ogólnopolski program dożywiania „Zdrowo jeść” – TPD i Tesco, cz. 3

Dziś materiał opublikowany przez Tesco jest nieco inny: wyjątkowo głos oddajemy nie dzieciom, a dorosłym.

Wywiadu udzieliła dyrektor biura Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny i zarazem nasza sekretarz generalna, Jolanta Szklarska, opowiadając o tym, w jaki sposób działamy i jak program „Zdrowo jeść” – realizowany we współpracy z Tesco – wpisuje się w realizację misji Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.


Dowiecie się z niego także, jak wspólnie reagowaliśmy na pandemię oraz jak wygląda codzienne funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego TPD.

https://mojetesco.pl/2020/07/23/wszystkie-dzieci-nasze-sa/


Ogólnopolski program dożywiania „Zdrowo jeść” – TPD i Tesco, cz. 2

Kontynuujemy relacje z naszych placówek wsparcia dziennego, do których wprowadziliśmy program „Zdrowo jeść”.

Dziś Warszawa a dokładnie południowopraska "Światoteka" TPD Praga Południe.

https://mojetesco.pl/2020/07/22/mniam-mniam-pycha/


Ogólnopolski program dożywiania „Zdrowo jeść” – TPD i Tesco cz. 1

Dziś zapraszamy na stronę Tesco, które rozpoczęło relację z naszych placówek wsparcia dziennego, do których wprowadziliśmy program „Zdrowo jeść”
Zaczynamy od Krakowa 

https://mojetesco.pl/2020/07/21/czym-skorupka-za-mlodu-nasiaknie/?fbclid=IwAR16IsfU4eo_lPVOAtuZJrQfgGeRtDiox62e7VeUBbIWHcDaHsy44mPEs6g