PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Bon turystyczny – realizujemy w TPD!

Dobra wiadomość dla rodzin z dziećmi 👶👧 W poniższych oddziałach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci można już skorzystać z #BonTurystyczny (a będzie ich więcej! – uzupełniamy listę na bieżąco). W tej chwili do bazy podmiotów, w których można wykorzystać bon, wpisane są:

⭐️ Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny TPD w Jastrzębiej Górze

(prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny)

⭐️ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Krakowie

⭐️ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Mazowiecki

⭐️ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przemyślu

⭐️ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Krosno

⭐️ TPD Sieradz

⭐️ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Skierniewice

⭐️ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu.

⭐️ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Brzegu