PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

                                                                                  Warszawa, 3 września 2020 roku

 

Apel Wiesława Kołaka,

Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

                               

Koleżanki i Koledzy,

po raz trzeci w tym roku pozwalam sobie skreślić do Was kilka słów szczególnie istotnych dla naszej codziennej aktywności, działalności placówek, tego, co robimy dla dzieci, młodzieży, rodziców i różnych środowisk związanych z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Podobnie, jak wcześniejsze, również i to moje wystąpienie ma bezpośrednie odniesienie do tego, co dzieje się w przestrzeni publicznej, a więc do zagrożenia spowodowanego pandemią i wirusem COVID-19. Zagrożenia, z którym borykamy się od siedmiu miesięcy.

Czy ten czas należy uznać za utracony? To pytanie jest ważne nie tylko dla wiarygodności szybko zbliżającego się podsumowania naszych tegorocznych działań, lecz także fundamentalne dla wyciągania wniosków i realizacji przyszłych zamierzeń. W moim przekonaniu, nie straciliśmy tego czasu. Dlaczego tak uważam? Ponieważ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci po raz kolejny w swojej długoletniej historii wykazało, że nie ugina się pod ciężarem trudnych zmian i dramatycznych wydarzeń. Nawet w ogłoszonym przez rząd całkowitym zamknięciu efektywnie pomagaliśmy dzieciom. 

            Najbardziej cieszy mnie to, że z całej Polski, z wielu oddziałów, napływają do Zarządu Głównego sygnały o kontynuowaniu tego, co w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci ma swoją stuletnią tradycję, czyli podejmowaniu działań innowacyjnych. Do takich z pewnością należą interaktywne zajęcia online prowadzone przez nauczycieli i wychowawców w ogniskach, placówkach, przedszkolach. W pandemii nasze dzieci zawsze mogły liczyć na zdalną obecność ludzi im życzliwych i pomocnych, a rodzice na wsparcie w opiece i wychowaniu.

Kiedy po kilkumiesięcznej przerwie powróciliśmy do działalności stacjonarnej, choć obwarowanej rygorami i wymogami bezpieczeństwa sanitarnego, uświadomiliśmy sobie, że stoimy przed nowym wyzwaniem: co i w jaki sposób mówić najmłodszym o pandemii? Dzieci bowiem, w naszym przekonaniu, są obecnie osobami najbardziej pokrzywdzonymi, a na dodatek  często niedoinformowanymi. Dlatego warto powtarzać, że najmłodsi mają   prawo do prawdy o zagrożeniu. Żadne ich pytanie nie powinno zostać zignorowane przez nas, dorosłych.

Przez tych siedem miesięcy stało się coś, co warto podkreślić. Zagrożenie wywołane koronawirusem spowodowało, że mogliśmy w znacznie ograniczonym zakresie realizować „Strategię działania na lata 2019-2023”, czyli założenia, które przyjęliśmy podczas obchodów 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 2019 roku. Wiele obszarów tej strategii, mimo zaangażowania naszych działaczy, było technicznie niemożliwych do prowadzenia.

Przypomnę, że wśród wyzwań postawiliśmy sobie między innymi: dbałość o jakość życia wszystkich dzieci; wzmacnianie odpowiedzialności rodzicielskiej; przeciwdziałanie przedmiotowemu traktowaniu dzieci; wspieranie, lecz nie zastępowanie rodziny; kształcenie kadr i nowych pracowników; współpracę z nauczycielami, pedagogami. Jednak, bez możliwości spotkań kontaktowych, wszystkie te założenia okazały się niezwykle trudne do prowadzenia z oczekiwanym i spodziewanym skutkiem. 

Pierwszego września 2020 roku uczniowie powrócili do szkół. Niech ta, z wielu powodów symboliczna data, będzie dla nas początkiem wznowienia działań, w dużej części zawieszonych w marcu 2020 roku, po wystąpieniu pierwszego w kraju przypadku zakażenia koronawirusem. Wydaje się, że to dobry czas na nadrobienie zaległości i na realizację zawieszonych planów.

Mamy świadomość, że jest dużo za wcześnie, aby mówić o powrocie do normalności, ale róbmy wszystko, na co pozwalają nam nowe warunki i decyzje władz. Dzieci na równi z dorosłymi przeżywają to, co dzieje się na świecie, w kraju. Warto więc otoczyć je szczególną troską, dbałością, opieką: rozmawiać, dodawać otuchy, po prostu być z nimi w tych niełatwych dla wszystkich chwilach. To, co dzisiaj podopieczni Towarzystwa Przyjaciół Dzieci od nas otrzymają, zaprocentuje w przyszłości. Poza tym same będą mogły i potrafiły pomagać innym.

Wszystkim zalecam jednak ostrożność. Główny Inspektor Sanitarny ogłosił procedurę działania i postępowania bezpiecznego dla dzieci, rodziców i nauczycieli w szkołach i innych placówkach dla najmłodszych i młodzieży. Trzymajmy się tych zasad, protokołów i wskazań. Nie wiemy, jak długo to potrwa, wiemy jednak, że działania profilaktyczne i osłonne są niezbędne dla zapobiegania dalszym zarażeniom. Odpowiedzialność – to słowo jest dzisiaj najważniejsze.

Podczas jubileuszu mówiliśmy o tym, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przetrwało sto lat i zanosi się na jego dłuższe funkcjonowanie dzięki ludziom. Tym, którzy trafili na karty książek, podręczników i są obecni we wszystkich encyklopediach i tym, którzy nie otarli się o wielkie wydarzenia historyczne, lecz mają ogromne zasługi w pracy u podstaw.

Zawsze byliśmy zróżnicowaną, ale przecież jednością, stąd tytuł naszej monografii na stulecie: „Siła jedności w różnorodności”. Tacy pozostańmy, nawet, a może zwłaszcza, w czasach zarazy.

Wiesław Kołak

Prezes Zarządu Głównego

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci