PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Tragiczne skutki wybuchu w stolicy Libanu Bejrucie pogrążyły w żałobie naród libański.

Rządy wielu krajów, w tym Polski oraz organizacje społeczne udzielają pomocy mieszkańcom Bejrutu oraz deklarują pomoc w odbudowie miasta.

W związku z wieloletnią przyjazną współpracą Zarządu Głównego TPD z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Libanie, Pragniemy włączyć się w tę humanitarną, międzynarodową pomoc.

Uprzejmie prosimy o przekazaniu na konto PEKAO SA nr:  49 1240 6175 1111 0000 4572 5690 określoną wg własnych możliwości kwotę. Gromadzenie funduszy proponujemy kontynuować do 31 grudnia 2020 roku.

Po konsultacji z Sayedem Kambarji, prezesem TPD w Libanie, za zgromadzone środki finansowe zakupimy w Polsce niezbędne artykuły dla dzieci i prześlemy do Bejrutu na wskazany adres.

Jeszcze raz zapraszamy do uczestnictwa w akcji.

Przyjazne relacje naszych Stowarzyszeń potwierdziło np. zaproszenie Centrum TPD „HELENÓW” w Warszawie do udziału w Międzynarodowym Kiermaszu Dobroczynnym organizowanym przez Stowarzyszenie Współmałżonków Szefów Misji Dyplomatycznych
w Warszawie, co zaowocowało wsparciem finansowym na działalność rehabilitacyjną naszej placówki.

Zaproszenie wystosował Pan Charbela Macaron, ambasador Libanu w Polsce.

Młodzież z Bejrutu zapraszamy do Warszawy proponując atrakcyjny program turystyczny i imprezy integracyjne w Centrum TPD „HELENÓW”.

Są jeszcze inne atrakcyjne formy naszej współpracy z TPD w Libanie, np. doskonalący merytorycznie pobyt delegacji Zarządu Głównego TPD w Bejrucie oraz sesje szkoleniowe organizowane dla działaczy TPD z Libanu w Warszawie, zwłaszcza w aspekcie profilaktyki społecznej
i rehabilitacji.

Gorąco dziękujemy członkom TPD za solidarność z mieszkańcami Bejrutu w tej tragicznej sytuacji.