PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Ruszyła kolejna – V już edycja programu Żółty Talerz finansowanego przez Kulczyk Foundation.
 
Od września tego roku do 31 sierpnia 2021 roku 2635 dzieci w 93 środowiskowych ogniskach wychowawczych i świetlicach TPD na terenie 12 województw każdego dnia otrzyma posiłek.
 
W miarę aktualnych możliwości i ograniczeń pandemicznych dzieci będą same te posiłki przyrządzać korzystając z listy produktów Żółtego Talerza. Na liście tej znajdują się tylko zdrowe produkty rekomendowane przez specjalistów z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW
 
Istotnym aspektem Żółtego Talerza są także działania edukacyjne. W  warsztatach i szkoleniach dotyczących zdrowego odżywiania wezmą udział zarówno dzieci jak i ich wychowawcy.
 
TPD uczestniczy w programie ŻT od 2016 roku sukcesywnie zwiększając jego zasięg. Program okazał się także bardzo  przydatny podczas lockdown-u bo dzięki niemu można było przygotować 900  paczek dla potrzebujących wsparcia rodzin.