PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

Akcja charytatywna „Pomagajmy Gigabajtami” Fundacji ORANGE

 Klienci Orange przekazują niewykorzystane gigabajty, a my zamienimy je na tablety z internetem, które trafią do ognisk wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Epidemia i przejście na zdalne nauczanie pokazały, jak wielu dzieciom brakuje odpowiednich sprzętów – zarówno do udziału w lekcjach online, jak i do odrabiania zadań, do

poznawania świata i szlifowania swoich cyfrowych kompetencji. Dlatego postanowiliśmy połączyć siły, zaprosić klientów Orange do kolejnej edycji akcji „Pomagajmy

Gigabajtami” i tym razem wesprzeć środowiskowe ogniska wychowawcze prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- otwiera się w nowym oknie. To miejsca, z pomocy których korzystają dzieci i młodzież w trudniejszej sytuacji.

Wielu klientom Orange na koniec okresu rozliczeniowego pozostają niewykorzystane pakiety danych komórkowych. Teraz mogą przekazać te gigabajty na szczytny cel, bo zamienimy je na wymierną pomoc - przekażemy świetlicom tablety, a Orange zapewni im darmowy dostęp do internetu na 2 lata. Wszystko po to, aby dzieci – podopieczni TPD, miały możliwość korzystania z multimedialnych narzędzi i przy ich pomocy uczyć się, rozwijać zainteresowania i nowe kompetencje.

Szczegóły o tym, jak można przystąpić do akcji, znajdziecie na stronie inicjatywy: https://www.orange.pl/lp/pomagajmygigabajtami- otwiera się w nowym oknie

Do tej edycji inicjatywy włączą się także pracownicy Orange. Zliczać będą kilometry swojej aktywności fizycznej, aby także dorzucić je do puli, która zamieni się w tablety dla świetlic.