PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

  

Zapraszamy na webinarium i pierwszej pomocy dzieciom

8 grudnia o godz. 17 odbędzie się webinarium Fundacji Ziko dla Zdrowia, którego tematem będzie pierwsza pomoc dzieciom. Wydarzenie będzie na żywo transmitowane przez FB, dostęp do niego jest bezpłatny.

Spotkanie dedykowane jest wszystkim, którzy na co dzień lub okazjonalnie zajmują się dziećmi i w związku z tym powinni być przygotowani do udzielenia im pierwszej pomocy. Gośćmi webinarium będą:
•      Pani Marzena Paszkot Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny,
•      Pani  Katarzyna Hrnčiar lekarz medycyny, pediatra, pracownik USD w Krakowie.

Na spotkaniu poruszone zostaną tematy związane z pierwszą pomocą dzieciom – nauczymy się, jak reagować w przypadku zadławień, złamań, oparzeń, urazów głowy i nieżytów pokarmowych.  Porozmawiamy również o bezpieczeństwie dzieci w domu  – w jaki sposób należy organizować im przestrzeń i plan dnia, jak dokonywać mądrych wyborów kupując im prezenty.

Nie ominiemy również tematów pandemicznych, które mają olbrzymi wpływ na zdrowie dzieci: porozmawiamy o budowaniu relacji oraz zapewnianiu bezpieczeństwa i opieki. Doradzimy z jakiej pomocy mogą skorzystać krakowskie rodziny, w ramach wsparcia organizowanego przez Miasto Kraków.

Czego jeszcze można się spodziewać po webinarium? Ciekawe wyniki badań, pokazy pierwszej pomocy i dużo pozytywnej energii, dzięki której wiedza łatwiej wchodzi do głowy!

Zachęcamy do aktywnego udziału w webinarium i zadawania pytań dotyczących pierwszej pomocy dzieciom - postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości.

W imieniu Fundacji Ziko dla Zdrowia oraz naszych gości zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Wystarczy 8 grudnia o godz. 17 dołączyć do spotkania na FB: kliknij tutaj>>>, a najlepiej - już teraz zgłosić swoje uczestnictwo, aby otrzymać powiadomienie przypominające o webinarze.

Fundacja Ziko dla Zdrowia dziękuje Uniwersyteckiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Krakowie oraz Miasto Kraków, za współpracę i wsparcie merytoryczne realizacji webinarium.