PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Misie, które pomagają dzieciom, już są! – NOWA EDYCJA akcji charytatywnej PEPCO
 
Nie musimy już chyba przedstawiać Pani Misiowej i Pana Misia, którzy co jakiś czas pojawiają się na półkach sklepów Pepco, a całkowity dochód z ich sprzedaży wspiera misję TPD.
 
Cieszymy się na każdą edycję misiów, ale ta jest naprawdę wyjątkowa i szczególnie nam bliska, ponieważ to projekty naszych podopiecznych stały się inspiracją do stworzenia ubranek misiów w tej edycji! 
 
JAK WSPIERAJĄ NAS MISIE?
 
Całkowity dochód ze sprzedaży misiów trafia do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, finansując nasze wspólnie organizowane z Pepco programy i akcje pomocowe:
 
• zajęcia rozwijające dziecięce zainteresowania i pasje,
• zakup laptopów do nauki,
• finansowanie wycieczek i wakacyjnych obozów,
a to tylko część naszych wspólnych działań.
 
Polecamy te śliczne charytatywne misie i dziękujemy PepcoPL za tę przedświąteczną akcję