PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

TPD wspiera kombatantów

Do kombatantów i seniorów z Malborka, Sztumu i Kwidzyna trafiły paczki żywnościowe w ramach akcji “Paczka dla kombatanta na Dolnym Powiślu”. Współodpowiedzialną za przeprowadzenie inicjatywy była Lidia Kusz, przewodnicząca Malborskiej Rady Seniorów, wiceprezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Elblągu i jednocześnie prezes Koła ZK RP i BWP w Kwidzynie, Sztumie i Malborku.

Łącznie przygotowanych zostało 180 paczek z żywnością przy współpracy z Jadwigą Pakalską, prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Aktywnej Pomocy “Nadzieja ” w Kwidzynie. Podarunki zostały z kolei rozwiezione przez Pomorski Urząd Skarbowo Celny- Oddział Celny w Kwidzynie.

– Jestem bardzo zadowolona z pięknej i owocnej współpracy z osobami zaangażowanymi w naszą akcję. Jestem niezmiernie wdzięczna i wierzę również, że te akcje staną się akcjami cyklicznymi i podziałamy wspólnie jeszcze przez wiele kolejnych lat. Współpraca między Malborkiem, Sztumem i Kwidzynem kwitnie jak wiosną jabłonie – mówi Lidia Kusz.

Akcje, bo oprócz inicjatywy “Paczka dla kombatanta na Dolnym Powiślu” pani Lidia nadzoruje też działania związane z przekazywaniem codziennie ciepłego posiłku kombatantom z Elbląga. Oni również otrzymają paczki przez wigilią Bożego Narodzenia.

W grudniu planowana jest następna paczka dla kombatantów, także z Malborka, zorganizowana przy współpracy z dyrektorem szkoły mundurowej “Spartakus” w Kwidzynie Krzysztofem Małkiewiczem.

– Ogromnie się cieszę z wtorkowego, kiedy to mogliśmy wspólnie sprawić, że uśmiech zagościł na wielu twarzach. Były też oczywiście chwile wzruszeń, które na zawsze pozostaną w naszej pamięci. W imieniu swoim oraz mojego zespołu dziękuję, że mogliśmy odwiedzić, mam nadzieję już cyklicznie, naszych przyjaciół ze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – mówi Sebastian Pakalski, kierownik Działu Pomorskiej Służby Celno-Skarbowej.

W akcję zaangażowani byli również:

Bank Żywności w Tczewie:

 • Maria Jankowska – prezes Zarządu
 • Kamil Drapiewski

TPD Koło Aktywnej Pomocy “Nadzieja” w Kwidzynie:

 • Jadwiga Pakalska – prezes Koła
 • Magdalena Ulaszewska
 • Elżbieta Bakierska-Drobysz
 • Magdalena Pakalska

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku:

 • Tomasz Słaboszowski – dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku

Pomorska Służba Celno-Skarbowa:

 • Sebastian Pakalski – kierownik Działu
 • Robert Grzelak
 • Jerzy Pepliński
 • Tomasz Dębski
 • Anna Piekarska
 • Mirosław Karatysz

GALERIA

fot. Archiwum Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego Oddział Celny w Kwidzynie