PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

#CYFROLATKI w Częstochowie – #WeźNieHejtuj

Dawno nie pisaliśmy o projekcie CYFROLATKI realizowanym dzięki wsparciu PEPCO. Pandemia zmieniła nieco formułę zajęć, ale kontynuujemy ich realizację, mimo niewątpliwych utrudnień, ale i w zgodzie z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi.Dziś zaglądamy do Częstochowy, gdzie podopieczni placówki wsparcia dziennego TPD podjęli szereg działań mających na celu edukację oraz promocję bezpiecznych zachowań w sieci. Akcja znalazła się zarówno w internecie pod adresem https://www.facebook.com/We%C5%BA-nie-hejtuj-115857556998194, jak i przeniosła się do reala w formie akcji lokalnej. Na zdjęciach nasi młodzi aktywiści oraz ich akcja plakatowania okolicy: edukacyjne treści (przygotowane przez   uczestników programu) zawisły w Częstochowie na tablicach ogłoszeń, przyjaznych akcji witrynach sklepowych itp.

Wcześniej uczestnicy odbyli 3 spotkania online, podczas których zapoznali się z tematami:


• ,,Hejt i mowa nienawiści w internecie”,
• ,,Jakie są zagrożenia związane z korzystaniem z sieci i jak się przed nimi chronić.”,
• ,,Konstruktywna krytyka, a hejt”.


Uzbrojeni w tę wiedzę stworzyli grafiki, które w prosty sposób przekazują kolejnym osobom podstawową wiedzę o zagrożeniu, jakim są cyberprzemoc, hejt i mowa nienawiści oraz o tym, jak na nie reagować.

Prezentacja