PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

15 lutego – rozpoczynamy rozliczanie PIT 2020

Pomagaj z nami – podopieczni TPD liczą na Twój 1%

Twój e-PIT w systemie podatki.gov.pl

Od dziś już można skorzystać z najprostszego dostępnego rozliczenia PIT 2020, tj. Twój e-PIT w rządowym systemie podatkowym. Dane o naszych przychodach od dziś są już w systemie podatki.gov.pl, więc jeśli chcecie Państwo z niego skorzystać, zachęcamy do zalogowania i podania w rubryce dot. 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) nru KRS TPD: 0000 11 43 45.

Zależy mi na ulgach, rozliczam PIT 2020 samodzielnie

Jeśli jednak wolicie samodzielne rozliczenie PIT 2020, by uzyskać wszystkie możliwe ulgi, macie jeszcze 3 opcje:

rozliczenie PIT 2020 online 
program PIT 2020 
PIT 2020 druki 

Najwięcej osób obecnie korzysta z rozliczenia online. Ten dostępny przez internet kreator PIT 2020 poprowadzi Was przez rubryki, które należy wypełnić, zasugeruje ulgi podatkowe i możliwe odliczenia. Pozwali Wam wesprzeć OPP 1%, wyliczy nadpłatę lub zwrot, prześle Wasze rozliczenie PIT bezpośrednio do wybranego Urzędu Skarbowego i wygeneruje dla Was UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).

Pamiętajcie, że rozliczenie PIT 2020 online oraz przez darmowy program PIT 2020  gwarantują Wam zwrot nadpłaty podatku w 45 dni. W wypadku wysyłki papierowej wersji rozliczenia do US, może to potrwać nawet 3 miesiące. Dlatego serdecznie polecamy Wam korzystanie z rozliczeń za pomocą kreatora PIT w wersji online lub też programu.

Twój 1% wspiera naszą misję
Nasz KRS 0000 111 43 45