PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Zaproszenie na IV Międzynarodową Konferencje Naukową "W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka - aspekty społeczno-prawne"

Organizator: Rówieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny

Współorganizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy; Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (Instytut Nauk Prawnych); Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im.  Iwana Franki w Drohobyczu; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie; Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka, działająca przy Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie; Uniwersytet Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie, Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka; Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci; Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PWSZ im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko – Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie; Przewodniczący Komitetu

Prof. Postolovskyi Ruslan Mykhailovych Rektor Rówieńskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego; Wiceprzewodniczący Komitetu

Dr hab. Andrzej Panasiuk – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Prof. dr hab. Nadia Skotna – Rektor Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana Franki w Drohobyczu

Prof. dr hab. Magdalena Sitek – Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska – Dziekan Studiów Prawno-Administracyjnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

Prof. dr hab. Marek Andrzejewski – Poznańskie Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka INP PAN

Prof. dr hab. Tatiana Francuz-Jaśkiewicz – Uniwersytet Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie

Prof. dr hab. Anatol Francuz – Uniwersytet Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie

Prof. dr hab. Tadeusz Graca – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Kierownik Kliniki Pediatrii w Warszawie

Prof. dr hab. Ewa Jarosz – Instytut Pedagogiki Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. Marek Konopczyńki – Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Andrzej Korybski – Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Jacek Kulbaka – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Prof. dr. hab. Stanisław Nitecki – Uniwersytet Opolski

Prof. Roman Pavelkiv – pierwszy prorektor Rówieńskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego

Prof. Oksana Petrenko – kierownik Katedry Teorii i Metodyki Wychowania Rówieńskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego

Prof. dr hab. Natalia Pobirchenko – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Prof. dr hab. Małgorzata Such-Pygiel – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Prof. dr Svitlana Shchudlo – Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu

Prof. zw. dr hab. Mieczysław Plopa – Dyrektor Instytutu Nauk Psychologicznych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej

Prof. dr hab. Bronisław Sitek – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Prof. dr hab. Wojciech Słomski – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Prof. dr hab. Jacek Sobczak – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Profesor Instytutu Nauk Prawnych

Prof. dr hab. Adam Solak – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Dr Helena Babiuch – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Dr Iwona Florek – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Dr Aleksandra Lukasek - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Dr n. med. Maciej Michalak – Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka

Dr Marek Michalak – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

Dr Avi Tsur – Uniwersytet w Tel Avivie, Izrael

Dr Piotr Zamelski – Politechnika Opolska

Dr Tetiana Tsipan – docent Katedry Teorii i Metodyki Wychowania Rówieńskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego

Wiesław Kołak – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie

 

Kierownik organizacyjny Konferencji

Dr  Balika Ludmiła Mikołajewna – docent  Katedry Teorii i Metodyki Wychowania Rówieńskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr telefonu:  + 380 (98) 650 14 48

 

Komitet Organizacyjny:

dr Beata Skwarek, dr Katarzyna Sępowicz-Buczko, dr Anna Pawlak, dr Justyna Stadniczeńko,
dr Oksana Zelena, Alla Babiar.

 

Języki  robocze Konferencji:

polski, angielski, ukraiński.

 

Panele tematyczne konferencji

  1. Rola państwa w życiu społecznym a wpływ globalizacji na proces wychowania
  2. Pedagogika prawa, etyka i moralność a wychowanie
  • Strefa bezpieczeństwa i dobrobytu a konflikty zbrojne
  1. Dzieci i młodzież w przestrzeniach życia społecznego
  2. Działania trzeciego sektora w trosce o bezpieczeństwo i wychowanie dzieci i młodzieży
  3. Profilaktyka społeczna ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży
  • Wyzwania wobec współczesnej rodziny a dziecko
  • Medycyna a prawa dziecka
  1. Studenci o wychowaniu i bezpieczeństwie

 

Schemat Konferencji

19 listopada 2021 r. (piątek)

09:15 – Logowanie uczestników konferencji (link do logowania zostanie przesłany na adres e-mail zgłoszonych uczestników)

9:30 – 10:15 – Sesja otwierająca - wystąpienia współorganizatorów, partnerów, patronów

10:15- 16:00 – Obrady w zespołach problemowych (w tym panel studencki)

16:00-16:30 – Podsumowanie, zakończenie konferencji

 

Informacje dodatkowe

Każdy referat powinien być przygotowany na 15 minut.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo przełożenia części paneli tematycznych na 20 listopada 2021 (sobota).

 

Terminy

- 30 września 2021 (30 September 2021) – zgłoszenie uczestnictwa w konferencji na adres mailowy kierownika organizacyjnego Konferencji – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- 30 październik 2021 (30 October 2021) – rozesłanie uczestnikom szczegółowego programu konferencji

- 20 grudnia 2021 (10 December 2021) – nadesłanie przez uczestników konferencji tekstów referatów i komunikatów przeznaczonych do publikacji na adres mailowy redaktorów naukowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Tekst artykułu:

Objętość – do 1 arkusza wydawniczego (ok. 16 stron znormalizowanego maszynopisu komputerowego); czcionka – 12 (Times New Roman), odstęp – 1,5, przypisy u dołu strony (10, Times New Roman), w tym streszczenie w języku angielskim (do 1 strony znormalizowanego maszynopisu) oraz słowa kluczowe umieszczone na zakończenie tekstu zasadniczego.