PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Wizyta wiceprezesa ZG TPD Zygmunta Pyszkowskiego w Oddziale Okręgowym TPD w Legnicy

 

W dniach 18 i 19 maja 2021 r. w Okręgu Legnickim TPD przebywał wiceprezes ZG TPD i jednocześnie prezes Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego TPD w Szczecinie – Zygmunt Pyszkowski. Głównym celem wizyty było przekazanie doświadczeń Regionu Zachodnio – Pomorskiego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i inspiracja samorządów do powierzenia prowadzenia tych placówek TPD.

Prezes Pyszkowski spotkał się z przewodniczącym Społecznej Rady Programowo-Doradczej TPD, a jednocześnie przewodniczącym Rady Powiatu Legnickiego – Aleksandrem Kostuniem oraz z kierownictwem starostwa legnickiego Powiatu Ziemskiego- na czele ze starostą Adamem Babuśką i pracownikami PCPR i Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych – przekazując doświadczenia i omawiając programy realizowane w Regionie Zachodniopomorskim związane ze współpracą z samorządem, rodziną i opieką nad dziećmi. Poruszana problematyka  spotkała się z dużym zainteresowaniem Starostwa i jest  prawdopodobieństwo utworzenia pierwszych placówek w powiecie legnickim.

Prezes Pyszkowski złożył też na ręce starosty  podziękowania za dużą pomoc i zainteresowanie sprawami TPD. W powiecie legnickim we wszystkich szkołach i wielu przedszkolach działają koła przyjaciół dzieci. Starostwo jest członkiem wspierającym TPD i 6 gmin z tego powiatu. W uznaniu zasług wręczył staroście specjalną statuetkę z logo TPD.

Owocne spotkanie odbyło się też w Jaworze ,gdzie działają od 16 lat Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD obejmujące opieką 45 osób niepełnosprawnych wraz z  prowadzoną filią WTZ w Bolkowie. Na ręce kierownika WTZ a jednocześnie, przewodniczącego Dolnośląskiej Komisji Rewizyjnej –Marcina Simona wręczył zbiorową odznakę ,,Przyjaciel Dziecka’’. Koło  ,,Razem Naj’’, które prowadzi WTZ – a jego przewodniczącym jest Jan Kłeczek, jednocześnie wiceprezes Zarządu Oddziału Okręgu TPD w Legnicy i członek Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego otrzymało statuetkę i tytuł ,,Koła 75 lecia TPD na Dolnym Śląsku”.

 W spotkaniu wzięła też udział starosta Jawora Aneta Kucharzyk, która z uznaniem wyrażała się o działalności jaworskiego WTZ i kół TPD działających na terenie powiatu jaworskiego. Z rąk prezesa Pyszkowskiego otrzymała odznakę ,,Przyjaciel Dziecka’’.

Bardzo miłe a jednocześnie owocne spotkanie odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy z udziałem nowego rektora prof. Andrzeja Panasiuka, prorektor dr Moniki Wierzbickiej, społecznego rzecznika praw dziecka dr Heleny Babiuch i przedstawicieli studenckiego koła TPD.

Prezes ZOO TPD Kazimierz Pleśniak przypomniał o wieloletniej współpracy i pomocy TPD ze strony PWSZ im. Witelona w Legnicy i funkcjonującym tu od 8 lat kole przyjaciół dzieci oraz podpisanym porozumieniu między PWSZ i TPD.  Prezes Zygmunt Pyszkowski wręczył   na ręce rektora Uczelni Andrzeja Panasiuka statuetkę TPD i podziękował za wieloletnią pomoc.

Goszczący w Legnicy prezes Zygmunt Pyszkowski zapoznał się bliżej z działalnością i problemami Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD. Spotkał się z pracownikami etatowymi biura Oddziału Okręgowego i Regionalnego TPD oraz zwiedził Salę Tradycji i Pamięci TPD.

Wizyta była bardzo udana i na pewno przyczyni się na pewno do podjęcia nowych form działania i podjęcia realizacji programów dotyczących współpracy z rodziną i tworzenia placówek wsparcia dziennego. Za wieloletnią współpracę z legnickim oddziałem, wizyty na koloniach TPD w Międzyzdrojach prezes Kazimierz Pleśniak wręczył dostojnemu gościowi statuetkę ,,Przyjaciela Legnickiego Oddziału TPD.’’