PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

UROCZYSTE SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA

1 czerwca w Legnicy odbyły się główne obchody na Dolnym Śląsku – Dnia Dziecka, organizowane przez Dolnośląski Oddział Regionalny TPD oraz Oddział Okręgowy TPD w Legnicy.

Uroczystość odbyła się zgodnie z obostrzeniami, wynikającymi ze stanu epidemii. Na dziedzińcu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Legnicy, nieopodal Skweru Przyjaciół Dzieci, spotkało się 50 osób: dzieci – laureatów konkursów plastycznych i wirtualnych oraz gości – zdobywców statuetek „Nade Wszystko Dziecko” oraz zaproszonych matek w ramach cyklu „Spotkania z Niezwykłymi Mamami”.

Prezes Kazimierz Pleśniak przekazał dzieciom z całego Dolnego Śląska – słoneczne życzenia i pozdrowienia.

Przed Dniem Dziecka, wydano kolejny numer kwartalnika „Troska i Radość”, w której zaprezentowano m.in. sylwetki czterech matek z okręgów Jeleniej Góry, Legnicy, Wrocławia i Wałbrzycha.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele legnickiego UM i starostwa, Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, Społeczni Rzecznicy Praw Dziecka TPD oraz przyjaciele.