PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci


Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, będące częścią ogólnopolskiego programu rozwijania pasji i wspierania talentów, który TPD prowadzi w czterdziestu z blisko trzystu swoich placówek w Polsce. Podczas zajęć plastycznych powstają kostiumy i scenografia, a zagrane przez podopiecznych spektakle można obejrzeć w serwisach Facebook czy YouTube.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci powstało w roku 1919 i do dziś za cel stawia sobie wyrównywanie szans najmłodszych Polaków, głównie tych pochodzących ze środowisk defaworyzowanych czy zagrożonych marginalizacją.

W ramach nawiązanej kilka lat temu z TPD współpracy w zakresie CSR, tj. społecznej  odpowiedzialności biznesu, sieć handlowa Pepco włączyła się w realizację misji Towarzystwa. Jej częścią jest umożliwienie podopiecznym Placówek Wsparcia Dziennego TPD, tzw. środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic terapeutycznych, nabycia kompetencji kulturowych, rozwój ich talentów artystycznych i sportowych, poprawa samooceny oraz nauka spędzania wolnego czasu w sposób nie tylko kreatywny, lecz przede wszystkim konstruktywny, mający pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne rozwijającej się młodej osoby.

W ramach ogólnopolskiego programu „Rozwijanie zainteresowań i pasji twórczych dzieci” podopieczni biorą udział w trwających przez cały rok szkolny zajęciach, kończących się letnim wyjazdowym obozem artystycznym lub sportowym.

Placówka Wsparcia Dziennego TPD w Lublinie bierze udział we wspomnianym programie rozwijania pasji i wspierania talentów. Uczęszczające do niej dzieci i młodzież biorą udział w warsztatach teatralnych, same tworzą także scenografię i kostiumy, które stanowią o niezwykłym, baśniowym charakterze tworzonych przez nich spektakli.

– Poprzez nasze działania i projekty teatralne oswajamy się z tematami najbliższymi dzieciom – mówi Monika Gądor, animatorka i menedżerka kultury, która prowadzi zajęcia z podopiecznymi TPD – Zawsze pozwalam dzieciom na kreatywne podejście do granych przez nie postaci, gdyż sądzę, że wpływa to na ich rozwój emocjonalny, na ich kreacje, na ich stanowienie o sobie samym.

Kierując się powyższym, grupa przygotowała i zagrała spektakl „O czasie i magicznych stworzeniach”. Jest to największy dotychczasowy projekt stworzony w trakcie warsztatów, będący realizacją pomysłów podopiecznych placówki. Jak dodaje prowadząca, każde z dzieci samo wymyśliło własną postać, wspólnie utworzyli zarys fabuły, ona zaś pomogła zebrać te pomysły w całość, pisząc scenariusz.

Drugi, mniejszy spektakl wpisuje się w tradycję teatrzyku kukiełkowego. To znana historia w nowej odsłonie. „Jak Jaś i Małgosia spotkali Babę Florę i co z tego wynikło” jest kontynuacją zajęć edukacyjnych z zakresu ekologii, ubraną w szaty znanej bajki i potraktowaną z przymrużeniem oka.

– Łączymy nasze warsztaty plastyczne z teatralnymi, tworząc baśniową oprawę i scenografię do naszych projektów – opowiada Monika Gądor.

Zarówno spektakle, jak i przygotowania do nich można śledzić na facebookowym profilu Placówki Wsparcia Dziennego TPD w Lublinie (https://www.facebook.com/narutowicza). Można także zapisać dziecko na zajęcia. W ogniskach i świetlicach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w całym kraju podopieczni w wieku szkolnym spędzają czas po lekcjach, odrabiając z pomocą pedagoga prace domowe, uczestnicząc w życiu kulturalnym i sportowym, otrzymują także posiłek. Uczą się jednocześnie samodzielności i nabywają umiejętności społecznych podczas licznych zajęć i warsztatów. Latem zaś biorą udział w tzw. półkoloniach czy w akcji „Lato w Mieście z TPD”. Dla części z nich Towarzystwu udaje się także zorganizować bezpłatne letnie kolonie poza miejscem zamieszkania. Nie inaczej będzie w tym roku: podopieczni lubelskiej placówki wyjadą na 10 dni do Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego TPD w Jastrzębiej Górze, by szlifować swój teatralny warsztat, zwiedzać Pomorze i korzystać z wakacyjnej pogody, morza i ogromnej tamtejszej plaży.

 
Możecie zobaczyć go tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=ZZbd25--Nvc
 
Drugi, nieco mniejszy, to teatrzyk kukiełkowy „Jak Jaś i Małgosia spotkali Babę Florę i co z tego wynikło”: https://www.youtube.com/watch?v=tOwDQqMVM98