PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

PODSUMOWANIE OBCHODÓW 75-LECIA TPD NA DOLNYM ŚLĄSKU

I DZIAŁALNOŚCI TPD W OKRESIE PANDEMII

 

                W Legnicy 22 czerwca br. odbyło się podsumowanie obchodów 75-lecia TPD na Dolnym Śląsku. Mimo pandemii udało się zrealizować część zaplanowanych przedsięwzięć, które przybliżyły społeczności działalność TPD w latach 1945-2020 i pozwoliły wyróżnić zasłużonych działaczy TPD
i najaktywniejsze koła Przyjaciół Dzieci.

                Głównym przedsięwzięciem obchodów była Wielka Gala, która odbyła się 26.09.2020 r., gdzie Dolnośląski Oddział Regionalny TPD z siedzibą w Legnicy otrzymał Sztandar Organizacyjny z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego pana Cezarego Przybylskiego, który sprawował patronat nad obchodami 75-lecia.

                W czasie obchodów w Muzeum Miedzi w Legnicy prezentowana była okolicznościowa wystawa „Razem dla dzieci”. Otwarto też Salę Tradycji i Pamięci TPD. Wydano książkę 75-lat TPD na Dolnym Śląsku pt. „75 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Dolnym Śląsku. Studium historyczno-biograficzne” oraz jubileuszowe wydawnictwa – rocznika „Nade Wszystko Dziecko” i kwartalnika „Troska i Radość”.

                Ponad 200 działaczy i przyjaciół TPD oraz wspierających instytucji, otrzymało ustanowiony przez Zarząd Oddziału Dolnośląskiego TPD „Medal Wdzięczności”.

                Specjalne listy gratulacyjne Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki otrzymało
10 długoletnich działaczy TPD, a 30 listy okolicznościowe od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

                Odbyło się też kilka „Spotkań po latach”, m.in. we Wrocławiu, Legnicy, Dzierżoniowie, Podgórzynie i Lubinie.

                Podsumowano również działalność TPD w okręgu legnickim w trudnym okresie pandemii roku szkolnego 2020/2021. Biuro TPD działało bez przerwy, a jego pracownicy z wielkim zaangażowaniem realizowali program dostosowany do obowiązujących obostrzeń.

                Odbyły się wszystkie konkursy plastyczne i fotograficzne „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”,

„Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”, „Moja Mała Ojczyzna”. Po raz 30 odbył się konkurs na „Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową i Stroik Świąteczny”.

                Z powodzeniem przebiegły akcje „Uśmiech pod choinkę”, „Gwiazdor” oraz „Zajączek”.

                Ponadto, co miesiąc, realizowano konkursy internetowe, adresowane do dzieci i młodzieży
z Dolnego Śląska, m.in. „Przegląd Zbiorów Młodych Kolekcjonerów i Hobbystów”, „Jarmark Talentów”, „Przegląd Piosenki Turystycznej i Ekologicznej”, konkursy dotyczące praw dziecka.

                Potrzebującym dzieciom i ich rodzinom przekazano 50 sprzętów, które służą do zdalnej nauki w okresie pandemii.

                Planuje się organizację dziewięciu turnusów kolonijnych dla blisko 500 dzieci , w tym
z niepełnosprawnościami.

                Podczas uroczystości z udziałem członka prezydium Zarządu Głównego TPD Zygmunta Nowaczyka i władz samorządowych miasta i powiatu, rektorów wyższych uczelni – nadano tytuły Super Sponsora Roku – Mercedes Benz Manufacturing Poland Sp. z o.o. oraz Sponsora Roku 2020/2021 – DGP Dozorbud, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, a tytuł Darczyńcy Roku przypadł Lidlowi
i Carrefourowi.

                Wręczono tytuły Honorowego Członka TPD – pani Katarzynie Błaszkiewicz oraz Janinie Mazur.

                Pan Jerzy Stefaniak – wiceprzewodniczący Społecznej Rady Programowo-Doradczej TPD – otrzymał tytuł „Dobroczyńca Roku 2020/2021”, a dr Beata Skwarek – statuetkę z przedsięwzięciem promującym dolnośląskie TPD za wydanie studium historyczno-biograficznego.

                Sześć osób otrzymało odznaki Przyjaciel Dziecka, a 15 Medale Wdzięczności Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD.

                15 najdłużej działających kół Przyjaciół Dzieci, otrzymało tytuły i statuetki „Kół 75-lecia TPD na Dolnym Śląsku”.

                Podsumowano doroczny ranking na najaktywniejsze koło Przyjaciół Dzieci w roku szkolnym 2020/2021.

GALERIA

 

Oddział Okręgowy TPD

  • Kategoria koła działające w miastach:

III miejsce – koło Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świerzawie

II miejsce – koło „Iskierka miłości” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Polkowicach

I miejsce – koło „Patrz Sercem” przy Szkole Podstawowej nr 8 w Lubinie

  • Koła działające w środowiskach wiejskich:

III miejsce – koło przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach

(ex aequo) – koło przy Szkole Podstawowej im. Mariana Falskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach

II miejsce - koło przy Szkole Podstawowej w Bieniowicach

I miejsce - koło przy Zespole Szkół w Legnickim Polu

  • Koła działające na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

III miejsce - koło TPD Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubinie

II miejsce - koło przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wojcieszowie

I miejsce - koło przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie

 

Oddział Miejski TPD

  • Kategoria szkół podstawowych

III miejsce - koło przy Szkole Podstawowej nr 1 w Legnicy

II miejsce - koło przy Szkole Podstawowej nr 10 w Legnicy

I miejsce - koło przy Szkole Podstawowej nr 16 w Legnicy

  • Kategoria szkół i zespołów szkół ponadpodpodstawowych:

III miejsce - koło przy Zespole Szkół Integracyjnych w Legnicy

II miejsce - koło przy I Liceum Ogólnokształcących

I miejsce - koło przy Zespole Szkół Budowlanych w Legnicy

  • Kategoria inne placówki

III miejsce - koło przy Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy

II miejsce – koło przy Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy

I miejsce – koło przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy

  • Kategoria przedszkola

III miejsce – koło przy Miejskim Przedszkolu nr 11 w Legnicy

II miejsce – koło przy Miejskim Przedszkolu nr 2 w Legnicy

I miejsce – koło przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Legnicy