PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

Spotkanie Pierwszej Damy z kolonistami w „Helenowie”

 

 Po zakończeniu roku szkolnego 40-osobowa grupa dzieci z województwa dolnośląskiego, w wieku 8 - 16 lat, wyjechała na kolonie do Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”, które znajduje się w Międzylesiu pod Warszawą. W programie pobytu zaplanowano urozmaicone zajęcia, w tym różne gry i zabawy na świeżym powietrzu, wycieczki, zwiedzanie  Warszawy, ognisko z piosenkami i występami artystycznymi.

Szczególną atrakcją zarówno dla dzieci, jak i ich opiekunów była wizyta Pierwszej Damy, która już  po raz czwarty odwiedziła „Helenów”. Znakomitego Gościa przywitał dyrektor placówki Zbigniew Drzewiecki. Następnie Kazimierz Pleśniak, prezes

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy, które było organizatorem kolonii, podziękował za dotychczasowe spotkania z dziećmi, przypomniał też historię „Helenowa”,  podkreślając, że ośrodek powstał dzięki ofiarności Bronisławy (siostry Marii Skłodowskiej Curie) i Kazimierza Dłuskich, którzy w 1922 roku przekazali swoją kilkunastohektarową posiadłość wraz zabudowaniami dla dzieci potrzebujących pomocy. Poinformował także, że z okazji jubileuszu 100-lecia placówki przygotowywany jest sztandar „Helenowa”. Podziękował również za polską flagę, którą w Dniu Flagi 2 maja 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył prezesowi ZG TPD Wiesławowi Kołakowi, co przez członków, działaczy i sympatyków Towarzystwa w całym kraju zostało przyjęte jako wielki zaszczyt.  

Z kolei Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda, wyraziła radość ze spotkania z dziećmi w „Helenowie”. Opowiedziała o historii Pałacu Prezydenckiego i wiążących się z nią anegdotach, o harcerstwie, Krakowie, pytała też dzieci, czy np. tęskniły za szkołą  w czasie nauki zdalnej w okresie pandemii. Prawie wszystkie dzieci mówiły, że wolą chodzić do szkoły, a nie uczyć się zdalnie. Starsi uczniowie, którzy czekają na wyniki egzaminu ósmoklasisty, mówili o swoich marzeniach dotyczących szkół średnich i planach na przyszłość. Były też pytania o to,  jak koloniści spędzają czas, co im się podoba w ośrodku i na wycieczkach, jakie poznali warszawskie zabytki i inne ważne miejsca. Dzieci i młodzież również zadawały pytania np. o to, czy Pierwsza Dama ogląda mecze rozgrywane na mistrzostwach piłkarskich. Te toczące się na obszernym tarasie swobodne rozmowy dzieci urozmaicały piosenkami, wspólnie śpiewanymi przez wszystkich uczestników spotkania.

 Następnie, podczas zwiedzania ośrodka, Pani Prezydentowa obejrzała najnowsze inwestycje: wielofunkcyjne boisko sportowe oraz halę hipoterapii, która umożliwia prowadzenia zajęć w czasie niesprzyjającej aury np. deszczu, wiatru,  czy mrozu.

 W trakcie spotkania Pierwsza Dama została uhonorowana Medalem Wdzięczności Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD w Legnicy oraz statuetką z logo Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W rewanżu dzieci otrzymały drobne pamiątkowe upominki, zostały też zaproszone do zwiedzania Pałacu Prezydenckiego.    

  

 

GALERIA