PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

Historyczny wkład TPD w organizację polskich Olimpiad Specjalnych

Dziś rozpoczyna się paraolimpiada w Tokio! Z tej okazji przypominamy historię  polskich Olimpiad Specjalnych, która rozpoczęła się w Komitecie PDST (Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski), działającym przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci.

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku” – treść ślubowania zawodników Olimpiad Specjalnych.

Special Olympics International

Idea olimpiad specjalnych zrodziła się w latach 60. w USA pod nazwą Special Olympics, zaś inicjatorką i organizatorką pierwszego wydarzenia była Eunice Kennedy-Shriver, odpowiedzialna za przeprowadzenie pierwszych półkolonii sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Na szczeblu międzynarodowym Special Olympics zadebiutowały w roku 1968. Odbyły  się wtedy I Międzynarodowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które zgromadziły ponad 1000 uczestników.

Międzynarodowy debiut polskich zawodników

Polscy zawodnicy dołączyli do tego wydarzenia w roku 1983, przybywając do Luizjany na zaproszenie dla działającego przy TPD Komitetu PDST, wystosowane przez Special Olympics. Wtedy to po raz pierwszy polscy zawodnicy wystartowali w lekkoatletyce i pływaniu, zdobywając pierwsze medale. W kolejnych latach brali udział zarówno w olimpiadach letnich, jak i zimowych, przywożąc coraz więcej trofeów.

Dla zawodników to radość ze zwycięstw, zaś dla opiekunów i osób towarzyszących była to także lekcja, jak należy organizować ruch sportowy osób z niepełnosprawnością intelektualną. Doświadczenie to umożliwiło późniejsze przeniesienie tej działalności na grunt polski.

Narodziny polskich Olimpiad Specjalnych

Początek bezpośredniej współpracy przy tworzeniu Special Olympics Polska datujemy na drugą połowę lat 80., kiedy przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci powstała w 1985 Ogólnopolska Rada Olimpiad Specjalnych (OKOS). Jej celem było pełniejsze włączenie osób z niepełnosprawnością intelektualną do życia społecznego poprzez sport. Jeszcze w tym samym roku uzyskała ona akredytację Special Olympics International, a następnie wspólnie zostały uznane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski i uzyskały prawa do używania symboli olimpijskich.

Warto wspomnieć, że OKOS inicjowała w tamtym okresie rozwój sportu wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną również wśród naszych sąsiadów: w Czechach, Estonii, Łotwie, Rosji, na Litwie i Węgrzech.

I Ogólnopolska Olimpiada Specjalna

Rok 1987 to rok przełomowy dla polskiego sportu osób niepełnosprawnych. Na warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego odbyła się I Ogólnopolska Olimpiada Specjalna, w której udział wzięło 260 sportowców wyłonionych w 28 olimpiadach wojewódzkich z 2500 uczestników.

Zmiany, jakie przyniósł ruch społeczny na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez sport

Wydarzenie to, a także kolejne olimpiady letnie i zimowe, gromadzące coraz więcej zawodników, przyjaciół i wolontariuszy oraz rozszerzane o nowe dyscypliny i wydarzenia towarzyszące, potwierdziły znaczenie sportu dla pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Nie tylko sportowcy mieli szansę poznać, współzawodniczyć i współpracować z innymi zawodnikami w sportach drużynowych, lepszej integracji poddawały się całe rodziny oraz społeczności podczas olimpiad wojewódzkich. Zyskało także polskie społeczeństwo – obecność przedstawicieli instytucji państwowych podczas Olimpiad Specjalnych zwiększała ich znaczenie, przyciągała prasę, radio i telewizję, poprawiając reprezentację osób z niepełnosprawnością intelektualną w mediach i przyczyniając się do zdjęcia stygmy zarówno z niepełnosprawnych, jak i z ich rodzin. Dzięki temu łatwiej było o pełniejszą integrację, zbliżenie świata sprawnych i niepełnosprawnych oraz poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez szerszy i pełniejszy ich udział w życiu społecznym.