PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

„Pomaganie jest cool. Kupując, pomagasz!”
Właśnie ruszyło nowe wyzwanie sieci MediaMarkt „Pomaganie jest cool. Kupując, pomagasz!”.Biorąc w nim udział, możecie wesprzeć naszą organizację. Początek nowego roku szkolnego to zawsze dla nas okres wzmożonej działalności i nowych wyzwań, w szczególności w okresie pandemii. Co za tym idzie, zawsze w tym czasie brakuje nam niezbędnych środków do funkcjonowania. W tym roku z pomocą przychodzi MediaMarkt wraz ze swoją nową kampanią.
Do wsparcia może dołączyć każdy, kto zrobi zakupy w MediaMarkt za min. 100 zł i przy kasie wykona 10 przysiadów. Za wykonane zadanie 10 zł trafi do nas, a uczestnicy mogą odebrać atrakcyjne nagrody: dostęp do fit-apki młodzieży FiTKiDDO oraz bon rabatowy do sklepów INTERSPORT.
Każdy z Was może pomóc! Zadbajmy o zdrowie i ruch, wspierając naszych podopiecznych 🙂