PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Dla dzieci wypoczywających na koloniach w Integracyjnym Centrum Opieki, Wychowania, Terapii w Serocku 12 sierpnia br. z pewnością na długo pozostanie w pamięci. Tego dnia odwiedził ich Krzysztof „Diablo" Włodarczyk - jeden z najbardziej utytułowanych i najzdolniejszych polskich pięściarzy. Mistrz boksu nawiązał bardzo dobry kontakt z młodzieżą. Zainteresował słuchaczy opowieściami o największych swoich sukcesach i porażkach na ringu. Podkreślił,  że sport pomógł mu przezwyciężyć słabość i ukształtował jego charakter. Zaznaczył, że prawdziwy sportowiec nie stosuje żadnych używek, a drogą do sukcesu jest tylko ciężka praca.

Dodatkową atrakcją były wspólne zdjęcia z mistrzem i rozdawane przez niego autografy. W drugiej części koloniści mieli spotkanie z funkcjonariuszami policji z Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji. Przeprowadzili oni rozmowę profilaktyczną z dziećmi, dotyczącą bezpieczeństwa w górach, w lesie, nad wodą, a także w domu, na podwórku i na ulicy. By osłodzić smutek rozstania, na pożegnanie dzieci otrzymały pyszne krówki i drobne upominki w ramach akcji „Razem bezpieczniej”. Były też  czapeczki, koszulki oraz odblaski, które będą nie tylko pamiątką , ale także sposobem na zachowanie bezpieczeństwa na drodze.

Marzena Litwinek

Dyrektor Integracyjnego Centrum Opieki, wychowania, Terapii w Serocku