PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Bezpłatne warsztaty umiejętności wychowawczych  

Centrum Rodziny i Praw Dziecka Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zaprasza rodziców do wzięcia udziału w cyklu warsztatów dotyczących umiejętności wychowawczych „Akademia dla Rodziców”. Tematyka warsztatów dostosowana będzie do aktualnych potrzeb Rodziców.

Spotkania odbywać się będą w każdą sobotę w godzinach przedpołudniowych na ul. Krakowskie Przedmieście 6.

Jeżeli masz trudność:

- w nawiązaniu relacji ze swoim dzieckiem

- w reagowaniu na uczucia okazywane przez dziecko

- w stawianiu granic

- w rozmawianiu i słuchaniu dziecka

- w radzeniu sobie w sytuacjach, gdy dziecko jest nieposłuszne

- w egzekwowaniu przez dziecko poleceń i reguł

- w rozmawianiu z dzieckiem na trudne tematy

To „Akademia dla Rodziców” jest miejscem dla Ciebie!

Program realizowany jest w ramach środków przekazanych przez Fundację Wspólna Droga

Już teraz umów się telefonicznie na wstępną rozmowę z psychologiem prowadzącym grupę:

 022-826-17-78 w godzinach 9.00-15.30