PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

90 lat działalności TPD

   28 października br. z okazji 90-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci grupa działaczy i pracowników Stowarzyszenia z całego kraju została  wyróżniona wysokimi odznaczeniami państwowymi. Aktu dekoracji dokonała Małżonka Prezydenta RP Maria Kaczyńska, która sprawuje patronat nad jubileuszowymi obchodami TPD. Trzy osoby zostały odznaczone Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski;  Złote Krzyże Zasługi przyznano ośmiu osobom, cztery  udekorowano Srebrnymi Krzyżami Zasługi, a siedem Brązowymi Krzyżami Zasługi. 

  Podczas uroczystości podkreślono wybitne osiągnięcia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w działalności opiekuńczo-wychowawczej na rzecz dzieci biednych, zaniedbanych, potrzebujących pomocy – dzieci gorszych szans. Ludzie TPD nie szczędzą sił, aby organizować różnorodne formy pomocy dla dzieci, jak: punkty przedszkolne na wsi i w   małych miejscowościach, środowiskowe ogniska wychowawcze i świetlice, koła pomocy i  warsztaty terapii zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych, dożywianie,  wyjazdy  na kolonie, akcję „Lato w mieście” i wiele innych.

Chcesz poznać pełną listę odznaczonych i zobaczyć kilka fotografii z Pałacu Prezydenckiego? Kliknij: "Więcej"

 

 

Osoby odznaczone:

  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali:

1. Pan Józef Bogdaszewski
2. Pan Zbigniew Krzemiński
3. Pani Jadwiga Paprocka

  • Złotym Krzyżem Zasługi po raz drugi odznaczeni zostali:

4. Pani Halina Kmiotek
5. Pani Lilianna Zielińska

  • Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

6. Pani Maria Biernacik
7. Pani Barbara Cichańska
8. Pani Monika Jagodzińska
9. Pani Barbara Kopczyńska
10. Pani Emilia Kurzątkowska
11. Pan Henryk Zabrocki

  • Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

12. Pani Urszula Bakun
13. Pani Maria Jacukiewicz
14. Pani Irena Mendyka
15. Pani Grażyna Sułek
16. Pan Jan Wiesiołek

  • Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

17. Pan Tomasz Ciszewski
18. Pani Józefa Gonciarz
19. Pani Marzena Litwinek
20. Pani Urszula Polewska 
21. Pani Jolanta Szklarska
22. Pani Lidia Witkowska Zając

   W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP: Sekretarz Stanu w KPRP Pani Ewa Junczyk-Ziomecka, Sekretarz Stanu w KPRP Pan Paweł Wypych, Doradca Prezydenta RP Pan Michał Dworczyk oraz Dyrektor Zespołu Protokolarnego Prezydenta Pani Izabela Tomaszewska.