PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

W Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Terapii TPD "Helenów",  22 czerwca, we wtorek odbyło się podsumowanie konkursu literackiego "Wiem, że mogę..." .

Organizatorem konkursu była Fundacja Fortis, a uczestnikami podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczo – Rehabilitacyjnego TPD "HELENÓW".

Każdy kto miał skończone 12 lat a nie ukończone 24 lata mógł w formie dowolnego utworu literackiego dokończyć zdanie "Wiem, że mogę...."

Fundację w HELENOWIE reprezentowały Panie Agnieszka Rzenno i Joanna Śpiewla.

Laureaci ośmiu najlepszych prac pojadą na kilkudniową, finansowaną przez Fortis Foundation, wycieczkę do Wrocławia, a zostali nimi:

1. Michał Feluś

2. Marta Smorczewska

3. Małgorzata Abramczyk

4. Piotr Bielacha

5. Aleksandra Kobylińska

6. Magda Szewczak

7. Adam Gonciarz

8. Darek Olszewski

 Serdecznie gratulujemy!