PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

   Ognisko Wychowawcze TPD w Człuchowie przystąpiło do konkursu grantowego "Cała naprzód" organizowanego przez Fundację BNP PARIBAS FORTIS. Był to konkurs dla placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w województwie pomorskim. Ideą konkursu było zaktywizowanie podopiecznych placówek do rozwoju edukacyjnego oraz zainteresowanie ich kulturą regionalną i zachęcenie do kreatywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego - w zgodzie z zainteresowaniami i pasjami.

   Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu projektu, w którym opisane były działania sprzyjające rozwojowi podopiecznych. Dodatkowo punktowana była praca plastyczna, o temacie nawiązującym do nazwy konkursu, wykonana przez dzieci. Nagrodami w konkursie bylo 5 grantów w wysokości   5 tysięcy zlotych, z przeznaczeniem na realizację projektów. Ognisko Wychowawcze TPD w Człuchowie otrzymało jeden z grantów. Dzieci odebrały symboliczny czek 12 grudnia, podczas meczu w koszykówkę pomiędzy drużynami Trefla Sopotu i Polonii Warszawa w hali Ergo Arena w Gdańsku. Czekamy na pieniążki i rozpoczynamy realizację projektu, który bedzie trwał od 13 grudnia 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.

Aleksandra Szopińska