PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

"Biwak pod chmurką"

    Podczas tegorocznych wakacji pięć środowiskowych ognisk  wychowawczych TPD: z Częstochowy, Gorlic, Koszalina, Szczecina i Pszczyny  – laureatów konkursu grantowego Fundacji BNP PARIBAS zorganizowało - dofinansowane przez Fundację - biwaki.
    W ramach realizowanego projektu ważne było promowanie zdrowego stylu życia, turystyki pieszej, uwrażliwienie na piękno środowiska.Uczestnicy nauczyli się posługiwać mapą i orientować w terenie przy pomocy kompasu. Poznali regulamin obowiązujący turystów podczas wędrówki, nauczyli się rozbijać namioty, przygotowywać posiłki na ognisku, współpracować w grupie. Była to także okazja do gier terenowych, konkurencji sportowych i wspólnej zabawy.Biwakowicze wrócili zadowoleni,  z ochotą powtórzenia takiej przygody podczas przyszłorocznych wakacji.  Dla wielu uczestników zaskoczeniem było, że bez telewizora i innych sprzętów multimedialnych można ciekawie spędzać czas na łonie natury.

Kliknij "Zobacz więcej", by obejrzeć fotografie z biwaków

Biwakowicze z Częstochowy

Biwakowicze z Gorlic

Biwakowicze z Pszczyny

Biwakowicze ze Szczecina

Biwakowicze z Koszalina

Kliknij poniższą fotografię, aby zobaczyć lub ściągnąć prezentację nt. biwaku naszych podopiecznych z Koszalina zapisaną w postaci pliku PDF.