PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

   Ponad 30 świetlic i ognisk środowiskowych w całym kraju bierze udział w nowej edycji programu dożywiania Fundacji Tesco Dzieciom. Nazwa programu – „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” oddaje w pełni jego istotę. Bowiem jego celem jest nie tylko „nakarmienie”, ale również wyedukowanie dzieci i młodzieży w kwestiach związanych ze zdrowym odżywianiem.

   W ramach programu Fundacja planuje dofinansować około 150 tys. zdrowych posiłków dla potrzebujących dzieci. Pomocą będą objęci podopieczni świetlic i ognisk środowiskowych w kilkudziesięciu miastach w Polsce. Ideą programu jest nie tylko dofinansowanie zakupu żywności dla potrzebujących dzieci, ale również ich edukacja w zakresie zdrowego żywienia i poszerzenie umiejętności związanych z higieną, estetyką i przygotowaniem posiłków. 

 Program “Zdrowo jeść by rosnąc w siłę” Fundacji Tesco Dzieciom to szansa dla wielu potrzebujących dzieci na zdrowy posiłek każdego dnia – mówi Wiesław Kołak, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W programie bierze udział ponad 30 naszych placówek. Nasi wychowankowie, wraz z opiekunami uczą się robić zakupy, wybierać zdrowe i wartościowe produkty, przygotowują smaczne posiłki, a nawet niejednokrotnie sami kreują atrakcyjne przepisy kulinarne. Zdrowe odżywianie w okresie dzieciństwa jest bardzo ważne, bo pozwala na zrównoważony rozwój dziecka. Głodne dzieci nie będą aktywnie uczestniczyć w nawet bardzo atrakcyjnych dla nich zajęciach.

   Wszystkie dzieci korzystające z programu będą również miały szansę na uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych. Fundacja Tesco Dzieciom w ramach partnerstwa z Fundacją Uniwersytet Dzieci przygotowała zestaw scenariuszy, nawiązujących swoją tematyką do idei programu. Na podstawie materiałów zamieszczonych na stronach www.scenariuszelekcji.edu.pl we wszystkich placówkach objętych programem zostaną przeprowadzone zajęcia, które w niestandardowy sposób – odpowiadając na dziecięce pytania: Dlaczego lubimy słodycze?, Dlaczego ludzie pierwotni byli szczupli?, Dlaczego suche chipsy są tłuste? I jak wygrać zdrowie? – przeprowadzą dzieciaki przez meandry wiedzy o zdrowym odżywianiu i trybie życia.

   Niedożywienie dzieci to kwestie związane nie tylko z głodem wśród najmłodszych, ale przede wszystkim z źle zbilansowaną dietą. Wypracowanie nawyku właściwego odżywiania w dzieciństwie daje nadzieję na przeniesienie go także w dorosłość – mówi Katarzyna Michalska-Miszczyk, prezes Fundacji Tesco Dzieciom. Dlatego tak bardzo ważny jest dla nas aspekt edukacyjny programu. Mamy nadzieję, że scenariusze zajęć będą materiałami, z których skorzystają nie tylko placówki objęte programem, ale również wiele innych placówek odpowiedzialnych za opiekę i wychowanie dzieci i młodzieży.

   Środki na realizację programu pozyskiwane są głównie w ramach zbiórki publicznej, prowadzonej w sklepach Tesco na terenie całego kraju. Tak więc to, jak wielu dzieciom Fundacja udzieli pomocy z zakresu dożywiania, zależy od hojności i solidarności klientów sieci sklepów Tesco z potrzebującymi.

   Zbiórka w sklepach potrwa do sierpnia 2014 roku, w tym czasie z uczestnictwa w programie skorzysta kilkaset podopiecznych świetlic i ognisk środowiskowych w całym kraju. Będą to placówki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Kielcach, Kluczborku, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łomży, Łodzi, Mielcu, Nowym Sączu, Otwocku, Przemyślu, Pszczynie, Rzeszowie, Sieradzu, Skarżysku-Kamiennej, Suwałkach, Szczecinie, Toruniu, Wadowicach, Wałbrzychu, Warszawie, Włocławku i Żarach oraz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinom „Amici” w Poznaniu i Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim.

   Świetlice i ogniska środowiskowe zapewniają potrzebującym dzieciom i młodzieży opiekę w czasie „po szkole”. Ich podopieczni mają w nich zapewnioną pomoc wychowawczą, wsparcie edukacyjne i socjalne. Pracujący w placówkach wychowawcy pomagają w pokonywaniu trudności szkolnych, organizują czas wolny oraz prowadzą zajęcia psychokorekcyjne i psychoterapeutyczne. Bardzo ważnym zadaniem, które realizowane jest w tych placówkach jest dożywianie dzieci i młodzieży.

 Więcej informacji:

www.fundacjatesco.pl

Osoba do kontaktu:
Joanna Śpiewla
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. +48 797 009 448


Fundacja Tesco Dzieciom powstała z inicjatywy Tesco Polska 17 kwietnia 2012 roku, jako kolejny krok w rozwoju strategii zaangażowania społecznego i długofalowych działań charytatywnych realizowanych przez firmę Tesco. Celem działania Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw i projektów społecznych, ukierunkowanych na pomoc dzieciom i młodzieży oraz integracje i zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnych. Programy Fundacji realizowane sa w obszarach edukacji (konkurs grantowy „Pracownia Talentów”, program stypendialny dla dzieci pracowników Tesco POLSKA), pomocy społecznej (Ogólnopolski Program Dożywiania Potrzebujących Dzieci „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę”, współpraca strategiczna z Fundacją Happy Kids), oraz ochrony i promocji zdrowia (biegi charytatywne, współpraca z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie).