PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

   31 sierpnia 2014 roku odbył się Festyn informacyjno - rekreacyjny w Parku Ludowym przy al. Piłsudskiego w Lublinie pod nazwą: "Bezpieczny powrót do szkoły" organizowany już po raz 10-ty przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny.

   Przypomnieliśmy podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, zwróciliśmy uwagę na konieczność ich stosowania. Ponadto - upowszechniliśmy wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności powstającej w wyniku wypadków komunikacyjnych m.in. w drodze do szkoły. Naukę powiązaliśmy z zabawą.
Wśród atrakcji dla uczestników były m.in.:
- występy taneczne, karateków, konkursy na scenie
- malowanie twarzy, skręcanie balonów, puszczanie dużych baniek, zabawy dla dzieci (chusta, tunel, bampy, malowanie rękami) - Centrum Wolontariatu oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
- pokazy pierwszej pomocy przygotowane przez Polski Czerwony Krzyż,
- badanie poziomu cukru we krwi (dzięki firmie Bayer) na stoisku Koła Cukrzycowego TPD,
- spotkanie z policyjnym Misiem Poli,
- pokaz wozu strażackiego,
- pokaz wozu straży miejskiej,
- poczęstunek.
Przygotowaliśmy stoiska informacyjne , na których prezentowało się Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą TPD oraz Centrum Wolontariatu.