PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

   W dniach 29 - 31 sierpnia 2014r. TPD Krosno zorganizowało rodzinne pożegnanie wakacji w formie wyjazdu profilaktyczno-edukacyjnego do Krakowa i Wieliczki. 40 osobowa grupa, z czego połowę stanowiły dzieci zwiedzała, bawiła się i poznawała dziedzictwo kulturowe Polski.

   W ciągu trzech dni udało nam się zwiedzić: Wzgórze Wawelskie z jaskinią smoka, odbyć spacer z przewodnikiem Drogą Królewską na Rynek Główny, Sukiennice, odwiedzić miejsca związane z kultem Jana Pawła II , odbyć spacer po krakowskim Kazimierzu. Było też zwiedzanie: ZOO, Kopca Kościuszki, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz Sanktuarium Jana Pawła II.

   Był czas na indywidualne zwiedzanie i rodzinny spacer po Krakowie. Grupa rodziców i dzieci odbyła też spacer po Parku Jordana oraz poznała dorobek pedagogiczny wielkiego lekarza i społecznika. W ostatnim dniu rodziny uczestniczyły we mszy św. w pięknej Bazylice Karmelickiej na Piasku, który Królowa Jadwiga "…pod osobistym nadzorem i przy współudziale swego małżonka, wybudowała poza murami Krakowa na Piasku klasztor Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny". Potem już była wędrówka po bajkowej krainie Kopalni Soli w Wieliczce i powrót do domu. Odbyły się też zajęcia warsztatowe, oddzielnie dla rodziców z zakresu kompetencji rodzicielskich i oddzielnie dla dzieci z zakresu profilaktyki uzależnień.

   Impreza została dofinansowana przez Samorząd m. Krosna, za co serdecznie dziękujemy jego władzom.