PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

6 października 2014 roku Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” odwiedzili goście z Libanu. Wśród nich byli: charge d’affaires Ambasady Libanu Pani Sonia Abou Azar, wieloletni działacz Libańskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Pan Sayed Kambarji, oraz prezes i dyrektor generalny Środkowowschodnich Linii Lotniczych Air Liban Pan Mohamad El Hout. 

 Podczas spotkania Pan El Hout został uhonorowany Medalem dr. Henryka Jordana za zasługi w działalności społecznej na rzecz dzieci. Prezes ZG TPD Wiesław Kołak, który dokonał aktu dekoracji, podkreślił, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wysoko ceni aktywność i ofiarność Pana El Hout, który pracował w wielu krajach, i zawsze pamiętał o potrzebach dzieci i ich rodzin. Dziękując za wyróżnienie, Pan Mohamad El Hout powiedział, że kontynuuje działalność społeczną swego ojca, który był znanym libańskim społecznikiem i już ponad pół wieku temu powołał Komitet Pomocy dla Ubogich, w tym oczywiście dla dzieci.

  Z kolei Pan Sayed Kambarji przypomniał historię wieloletnich wzajemnych kontaktów  polskiego i libańskiego TPD, które wiele lat temu w Bejrucie założył jego ojciec. Powiedział, że cieszy go możliwość kontynuowania tej rodzinnej tradycji, bo dzieci biedne, chore czy zaniedbane są w każdym kraju.

  Pani Sonia Abou Azar w ciepłych słowach podziękowała za miłą uroczystość, która jest dowodem na coraz lepszą współpracę stowarzyszeń libańskiego i polskiego, wyrażając także przekonanie, że te wzajemne relacje będą się nadal pomyślnie rozwijać.

  Ważnym punktem programu było zwiedzanie „Helenowa”. Goście wysoko ocenili program i działalność placówki, wiele uznania wzbudziła najnowsza inwestycja, jaką jest nowy budynek szkolny, ale również niedawno otwarte przedszkole, gdzie mogli zobaczyć, jak troskliwie opiekunki zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi.

 


 Dyrektor placówki Zbigniew Drzewiecki, żegnając znakomitych gości, podziękował za zainteresowanie problemami dzieci niepełnosprawnych oraz ofertę pomocy i współpracy.

  O działalności i zasługach Pana Mohamada El Hout można dowiedzieć się więcej z laudacji, którą zamieszczamy w językach: polskim i angielskim.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

 ma zaszczyt wyróżnić

Mohamada El Hout

  Prezesa i Dyrektora Generalnego Linii Lotniczych Air Liban

Medalem dr. Henryka Jordana

 

Pan Mohamad El Hout, Prezes i Dyrektor Generalny Środkowowschodnich Linii Lotniczych AirLiban, jest osobą bardzo zaangażowaną w działalność społeczną i kulturalną. Pełni m.in. funkcje Przewodniczącego  Stowarzyszenia Reform Socjalnych w Bejrucie, członka Rady Nadzorczej Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych w Bejrucie,  członka Rady Nadzorczej Islamskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Bejrucie, oraz członka Rady Nadzorczej Uniwersytetu Rafic Hariri. Za dotychczasowe  zaangażowanie w działalność społeczną Pan Mohamad El Hout został uhonorowany wieloma odznaczeniami w  Libanie, Francji, Włoszech, Belgii i Brazylii.

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Libanie, będące członkiem Międzynarodowej Federacji Przyjaciół Dzieci, w uznaniu Pana zasług w działalności społecznej wysunęło wniosek o nadanie Medalu dr. Henryka Jordana.

 

Medal ten został przyznany Panu za osiągnięcia w działalności w zakresie ochrony zdrowia, rekreacji i usportowienia dzieci i młodzież oraz pomoc rodzinie.

 

Wyrażając uznanie za dotychczasową pomoc, zwłaszcza potrzebującym dzieciom, żywimy nadzieję,  że Pan Mohamad El Hout w przyszłości będzie wspierał nasze inicjatywy służące stwarzaniu jak najlepszych warunków dla  wychowania dzieci, zwłaszcza  gorszych szans, na odpowiedzialnych obywateli.

 

Jednocześnie na Pana ręce składamy  zaproszenie do przystąpienia kierowanego przez Pana stowarzyszenia do Międzynarodowej Federacji Praw Dziecka, której członkiem jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Pragniemy wykorzystać wspólne możliwości i doświadczenie w różnych formach pomocy dzieciom będącym w potrzebie.

                                                                                          

                                                                                         Prezes  Zarządu Głównego TPD

                                                                                             Wiesław Kołak

Warszawa, dnia 6 października 2014 r.    

 

************************************

 

The Society of the Friends of Children

with great pleasure presents the Laudation for

 Mr. Mohamad El Hout

 Chairman and Director General of Middle East Airlines

 at the occasion of the award of Doctor Henryk Jordan medal.

 

 Mr. Mohamad El Hout, Chairman of Middle East Airlines Air Liban is strongly committed to social and cultural activities. He is a Member of the Executive Committee of Arab Air Carriers Organization, Head of the Social Reform  Association  in Beirut, member of the Board of Trustees of Rafic Hariri University and Lebanese American University. He was honoured for his major contributions in social development in Lebanon, France, Italy, Belgium and Brasil. 

 

The Society of the Friends of Children in Lebanon, being a member of the International Federation of the Friends of Children, requested of the distinction of Mr. Mohamad El-Hout with Henryk Jordan medal.

 

This medal is awarded for Mr. Mohamad El-Hout for his outstanding merits in family support, health protection, recreation and promotion of sport activities among children and adolescents.

 

As a President of the The Society of the Friends of Children I would like to express our appreciation for your precious help for children in need. We hope to have your support for our initiatives and actions toward underprivileged children who, due to our common efforts, would become responsible and valuable members of our society.

 

At the same time we would like to invite you and your Committee to join the International Federation of the Rights of Child which The Society of the Friends of Children is a member of.  We can share our knowledge and experience for the best interest of the children in need.

 

                                                                        The President of the Society of the Friends of Children

                                                                   Wiesław Kołak

Warsaw, 6th of October 2014