PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

   W sobotę 25 kwietnia br. obiegła świat  wiadomość o trzęsieniu ziemi, które z ogromną siłą nawiedziło Nepal. Już 8 milionów osób zostało dotkniętych skutkami kataklizmu, w tym prawie milion to dzieci.

  Na miejscu tragedii kończą się zasoby wody i żywności, występują przerwy w dostawie prądu, a komunikacja jest znacznie utrudniona. Setki tysięcy ludzi spędza noce pod gołym niebem, obawiając się kolejnych wstrząsów. Spodziewany ulewny deszcz może jeszcze bardziej pogorszyć trudne warunki.

   Szczególnie narażone na niebezpieczeństwo są dzieci. Brak żywności i dachu nad głową, ograniczony dostęp do wody i urządzeń sanitarnych stanowi zagrożenie masowymi zachorowaniami, a nawet śmiercią. Wielką tragedię przeżywają dzieci, które  w czasie katastrofy straciły rodziców i nie mają opieki.

   TPD apeluje: DZIECI W NEPALU PILNIE POTRZEBUJĄ NASZEJ  POMOCY! Zróbmy wszystko, co możliwe, aby  je wspomóc. Potrzebne jest niemal wszystko: bandaże,  gaza, inne środki opatrunkowe, lekarstwa; ale także mydło, wiadra, kanistry, koce, ręczniki, tabletki uzdatniające wodę i wiele innych przedmiotów codziennego użytku.

   Wszyscy, którzy chcą wesprzeć potrzebujące pomocy dzieci w Nepalu, mogą to zrobić  za pośrednictwem strony www.unicef.pl/nepal lub wpłacając pieniądze  na konto: 41 1020 1013 0000 0702 0005 9055 (z dopiskiem „Pomoc dla Nepalu”).