PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Mamy kolejny sezon rozliczeń podatkowych, a co za tym idzie - możliwość przekazania 1% podatku dochodowego Organizacjom Pożytku Publicznego.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w roku 2019 będzie obchodziło 100-lecie pracy na rzecz dziecka i rodzin potrzebujących opieki, wsparcia i pomocy. Zwracamy się do Państwa, byście zechcieli podzielić się swoim podatkiem właśnie z TPD. Wpłaty te pozwolą nam nadal pomagać tym dzieciom, które najbardziej potrzebują opieki, troski i zabezpieczania podstawowych potrzeb edukacyjnych, bytowych, jak i właściwego spędzania wolnego czasu.

Zapraszamy do obejrzenia naszyje stron internetowej, gdzie dowiecie się Państwo, co Towarzystwo Przyjaciół Dzieci robi dla Dzieci.

www.tpd.org.pl

Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom -  udostępniamy  programy dzięki którym można szybko wypełnić i wydrukować PIT-a. Wystarczy kliknąć na jeden z umieszczonych poniżej bannerów  i wypełnić swoje PIT-y.

UWAGA: WERSJA ONLINE  MOŻE NIE DZIAŁAĆ NA STARSZYCH WERSJACH INTERNET EXPLORERA!

W takim przypadku radzimy skorzystać z wersji desktop (instalowanej) lub wybrać inną przeglądarkę- np. Mozilla Firefox, Google Chrome lub inne.

 PROGRAM PIT 2018  WERSJA ONLINE

Praca online  odbywa się za pośrednictwem przeglądarki stron internetowych. Jedną z zalet tej wersji jest to, że nie wymaga ona od użytkownika instalacji - wystarczy kliknąć na przycisk/link typu "Wypełnij PIT", i od razu zostaje uruchomiony program PIT Projekt On-Line.

Praca w programie odbywa się poprzez szyfrowane połączenie SSL zapewniające poufność i integralność transmisji danych. Deklaracje podatkowe użytkownika nie są zapisywane na serwerze (program nie wymaga logowania) co dodatkowo podnosi wskaźnik bezpieczeństwa danych użytkownika.

Wersja On-Line funkcjonalnie jest odpowiednikiem programu PIT On-Line "Desktop". Kolejnym atutem wersji On-Line jest to, że aplikacja nie jest uzależniona od platformy systemowej. W przypadku wersji "Desktop", program ten jest przeznaczony dla systemów z rodziny Windows.

 PROGRAM PIT 2018 WERSJA  DO POBRANIA

Wypełnij PIT

 KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO?

  • Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19% stawki podatku

Prawo to przysługuje wszystkim podatnikom, którzy składają formularze: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

   Osoby, które wypełniają kilka zeznań, w każdym z nich mogą wskazać inną fundację lub stowarzyszenie. Aby pieniądze trafiły na konto fundacji lub stowarzyszenia, wystarczy podać ich nazwę i numer w KRS oraz wnioskowaną kwotę.

 

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO?

 

W rubryce " numer KRS" wpisujesz: 0000114345 (w naszym programie - po zaznaczeniu, że chcesz przekazać swój 1% - numer KRS zostanie wpisany automatycznie)

W kolejnej rubryce należy wpisać wnioskowaną kwotę (nie więcej niż 1% należnego podatku, po zaokrągleniu kwoty do pełnych groszy w dół)

Jeśli podatnik chce wskazać konkretną osobę lub cel na który chcieliby przeznaczyć 1% swojego podatku  powinien wypełnić w zeznaniu odpowiednie pole znajdujące się w części zatytułowanej „Cel szczegółowy”.

Pamiętajmy jednak, że - zgodnie z prawem -  ostateczną decyzję o sposobie wykorzystania pieniędzy podejmują organizacje pożytku publicznego.

Gdy podatnik chce, aby fundacja lub stowarzyszenie poznały jego imię, nazwisko i adres oraz wysokość przekazanej kwoty  musi zaznaczyć w zeznaniu odpowiedni kwadrat obok napisu "Wyrażam zgodę"
. W rubryce następującej po kwadraciku można wpisać np. swój numer telefonu, mail lub inny kontakt.

 Wystarczy, by podatnik wypełniający zeznanie podatkowe wpisał numer KRS OPP, której chce przekazać 1% podatku należnego, a przelew na rachunek  organizacji wyśle  Urząd Skarbowy. NIE TRZEBA ROBIĆ NIC WIĘCEJ!     

Rozliczenie E-PIT zrealizujesz w PITax.pl Łatwe podatki w ramach współpracy z IWOP