PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz

Fundacja TESCO Dzieciom

zapraszają podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic TPD

do udziału w konkursie inicjatyw społecznych „Dzieci – Dzieciom”

 

CEL KONKURSU:

Promowanie inicjatyw społecznych podejmowanych przez dzieci, podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic TPD w wieku szkolnym na rzecz swoich rówieśników. Wspieranie wolontariatu młodzieżowego, wrażliwości na potrzeby innych, umiejętności dzielenia się własnym potencjałem.

 

CZAS TRWANIA KONKURSU: 08.05.2017 – 26.05.2017

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie podopieczni środowiskowych ognisk wychowawczych oraz świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w całej Polsce.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie w terminie do 26 maja przez placówkę TPD opisu działań zrealizowanych przez podopiecznych placówki na rzecz innych dzieci w okresie od 8 do 26 maja 2017

3. Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:

  • - adres środowiskowego ogniska wychowawczego lub świetlicy TPD
  • - nazwisko opiekuna grupy ( wychowawcy) wraz telefonem kontaktowym
  • - liczba dzieci zaangażowanych w projekt ( z podziałem na wiek dzieci, chłopców i dziewczynki)
  • - opis zrealizowanego przedsięwzięcia ( max 20 zdań)
  • - dokumentacja fotograficzna ( max 4 zdjęcia)

4. Zgłoszenie musi być w całości przesłane mailem (opis przedsięwzięcia w formacie Word, fotografie w formacie JPG) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH:

1. W terminie do 29 maja oceny nadesłanych prac dokona 4 osobowe jury, składające się z przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Fundacji TESCO Dzieciom.

2. Ocenie podlegać będą m. in.:

  • - ciekawy pomysł inicjatywy społecznej
  • - sprawny przebieg realizacji
  • - długofalowe efekty
  • - perspektywa kontynuacji

 

NAGRODY:

1. Jury spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze 10, które zostaną nagrodzone upominkami – 10 zestawami gier i pluszaków, przygotowanymi przez Fundację TESCO Dzieciom.

 

INFORMOWANIE O KONKURSIE:

Zarówno zaproszenie do udziału w konkursie jak i informacja o jego wynikach zostaną umieszczone na stronie internetowej www.tpd.org.pl oraz rozesłane mailem do oddziałów regionalnych TPD z prośbą o przesłanie do jak największej liczby placówek działających na terenie województw.

 

Dodatkowych wyjaśnień udzielają:

 Ewa Hodun, tel. 22 827 78 44, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 Jolanta Szklarska, tel. 22 827 78 44, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Rozliczenie E-PIT zrealizujesz w PITax.pl Łatwe podatki w ramach współpracy z IWOP