PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 Granty na najlepsze projekty społeczne.
Startuje III edycja „Decydujesz, pomagamy”!

  

Szanowni Państwo!

właśnie ruszyła III edycja programu grantowego Tesco „Decydujesz, pomagamy”, w którym można zdobyć grant w wysokości 5.000 zł. Serdecznie zachęcamy do składania wniosków – na realizację 125 najlepszych projektów przeznaczona jest łącznie kwota 650 000 złotych.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to instytucja o wielkim znaczeniu społecznym – pełni istotną rolę opiekuńczo – wychowawczą. Wiemy, że cieszy się dużym uznaniem, między innymi  dlatego, że działa na rzecz pomocy dzieciom – zapewnia troskę o prawa, jakość warunków życia i edukacji dziecka, a także o jego zdrowie, bezpieczeństwo i równość szans życiowych.

Będziemy wdzięczni za poinformowanie lokalnych organizacji o programie „Decydujesz, pomagamy” i przesłanie do zainteresowanych organizacji informacji o tej inicjatywie. Gotową treść takiej informacji przesyłamy jako załącznik do wiadomości. Zależy nam na tym, by informacja dotarła  do prężnych grup i organizacji społecznych, które działają na rzecz rozwoju Państwa regionu.

Piknik integracyjny, warsztaty umiejętności wychowawczych, a może na przykład rajd rowerowy dla dzieci i ich rodzin? Do programu mogą Państwo zgłosić pomysł na przedsięwzięcie o bardzo różnorodnej tematyce.

 

Jak przygotować zgłoszenie?

Dla nas najważniejsze jest, aby adresatem Państwa projektu była lokalna społeczność. Mogą to być projekty z zakresu edukacji (np. zajęcia wyrównawcze dla dzieci, warsztaty plastyczne), promocji zdrowego stylu życia (np. zajęcia ekologiczne), a także
z upowszechniania zaangażowania w pomoc dzieciom potrzebującym (np. akcje charytatywne) oraz wiele innych inicjatyw. Szczególnie cenimy sobie projekty otwarte, skierowane nie tylko do społeczności zrzeszonej przy oddziałach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ale szerzej – do lokalnej społeczności.

Kto może wziąć udział w programie?

Zgłoszenia do programu mogą składać organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia utworzone przez nauczycieli, fundacje itp.) oraz grupy nieformalne (minimum 3 osoby). Organizacje mogą zgłosić projekt samodzielnie. Natomiast w imieniu grup nieformalnych projekt powinna zgłosić inna organizacja pozarządowa (np. stowarzyszenie) lub instytucja publiczna.

 Jak zgłosić projekt?

Wystarczy wejść na stronę internetową www.tesco.pl/pomagamy, zapoznać się
z regulaminem programu i opisać swój pomysł na projekt w formularzu aplikacyjnym.  Na zgłoszenia czekamy do 30.06.2017 r.

 

Jakie są kolejne etapy programu „Decydujesz, pomagamy”?

 - ZGŁOSZENIA: od 15.05 do 30.06.2017 poprzez formularz dostępny na stroniewww.tesco.pl/pomagamy można zgłaszać projekty konkursowe

 - DECYZJA KOMISJI: Ze wszystkich projektów zgłoszonych w danym regionie Komisja Grantowa wybierze po trzy najlepsze, które przejdą do następnego etapu.

 - GŁOSOWANIE W SKLEPACH: O tym, która organizacja otrzyma grant, zdecydują mieszkańcy każdego regionu w otwartym głosowaniu, które odbywać się będzie
w październiku w sklepach Tesco.

Co jeszcze warto wiedzieć?

W ramach programu „Decydujesz, pomagamy” Polska została podzielona na 125 mikroregionów - w każdym z nich  przyznany zostanie jeden grant (mapa z podziałem znajduje się na stronie internetowej programu).

 

Do tej pory odbyły się już dwie edycje programu „Decydujesz, pomagamy”, podczas których na projekty biorące udział oddano łącznie ponad 10,2 mln głosów.

W ramach programu organizowano m.in. warsztaty pierwszej pomocy, zajęcia teatralne, muzyczne, plastyczne, pikniki integracyjne, powstały lokalne siłownie na świeżym powietrzu, bajkowe ogrody, sala doświadczeń świata, a nawet letnie kina plenerowe.

Więcej informacji o programie na stronie www.tesco.pl/pomagamy 

Wspólne działanie

W załączniku przesyłamy plakat programu „Decydujesz, pomagamy”. Będziemy bardzo wdzięczni za zawieszenie go w Państwa instytucji oraz zachęcanie pracowników i współpracowników do wzięcia udziału w programie.

 

 W przypadku pytań dotyczących zgłoszenia do programu, zapraszamy do kontaktu z biurem programu - Pracownią Badań i Innowacji Społecznych Stocznia:
Telefon: 22 100 55 93
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Z pozdrowieniami,

 

Rozliczenie E-PIT zrealizujesz w PITax.pl Łatwe podatki w ramach współpracy z IWOP