PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Źródło dobrej energii dla innych ludzi, człowiek czynu i refleksji naukowej, pasji i kompetencji – powiedział  o Jubilacie prof. dr hab. Jan Jeżewski

 

Jubileusz Profesora Stanisława Leszka Stadniczeńki

                 

Prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko obchodził 12 maja 2017 roku jubileusz  40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i 70-tej rocznicy urodzin. Z tej okazji na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, gdzie Profesor jest prodziekanem i wykładowcą, odbyła się uroczysta konferencja.

    Dostojnego Jubilata oraz wszystkich obecnych powitał dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Marian Kallas, a następnie prowadząca obrady, wspólnie z prof. Jerzym Oniszczukiem, prof. dr hab. Maria Sierpińska, rektor uczelni, mówiła  o znakomitym dorobku naukowym, talencie dydaktycznym oraz życzliwym i ciepłym podejściu Profesora do studentów i  innych osób, z którymi współpracuje. Gratulacje  i słowa uznania kierowały do Jubilata również  inne osoby uczestniczące w ceremonii.

 W uroczystości uczestniczyła również delegacja  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z prezesem ZG   Wiesławem Kołakiem na czele, który powiedział:  „TPD ogromnie dużo zyskuje dzięki pomocy wybitnych ludzi nauki, a wkład w naszą działalność Pana Profesora, jako wiceprezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, jest nie do przecenienia”. Następnie został  odczytany i  wręczony Profesorowi jubileuszowy list gratulacyjny.

Za współpracę z RPD w ciepłych słowach podziękował Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Profesor jest społecznym doradcą Rzecznika oraz przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej przy RPD. Za zasługi w dziedzinie ochrony praw dziecka otrzymał w 2015 roku Odznakę Honorową INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI. 

Dziękując za gratulacje i dowody uznania, m.in. w postaci pięknie wydanej Księgi Jubileuszowej zatytułowanej „Człowiek Prawo Państwo”, Profesor podkreślił, jak ważny jest  proces kształtowania się postaw życiowych, na który wpływ mają osoby najbliższe, rodzina, nauczyciele, przyjaciele, współpracownicy; za zrozumienie, cierpliwość, dobre rady należą się im gorące podziękowania. – W moim przypadku – dodał – również harcerstwo odegrało ogromną  rolę, a także książki, takie jak Korczaka „Król Maciuś I”, Amicisa „Serce”, Kamińskiego „Kamienie na szaniec”, wiersze Norwida przekazujące głębokie refleksje o prawdzie i życiu, i inne  znane dzieła literatury polskiej i światowej o ludzkich losach, uczące historii, filozofii, skłaniające do przemyśleń. Czytanie książek wywarło duży wpływ na budowanie mojego kanonu wartości, a także na pracę zawodową i społeczną. Potem było współtworzenie Uniwersytetu Opolskiego, kształcenie studentów, angażowanie się w pracę społeczną, przede wszystkim w obronie praw dzieci.

   Uroczystość zakończyła się wspólnymi zdjęciami i zwiedzaniem nowoczesnych, świetnie wyposażonych pomieszczeń uczelni.

 GALERIA

  fot. Irena Malanowska

Rozliczenie E-PIT zrealizujesz w PITax.pl Łatwe podatki w ramach współpracy z IWOP