PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 Piknik Żółty Talerz pt. "Zdrowo jesz, lepiej żyjesz" w Krakowie

ZDROWO JESZ, LEPIEJ ŻYJESZ - pod takim hasłem odbył się 20.05.2017 pierwszy z pikników Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, realizowany w ramach projektu Żółty  Talerz, finansowanego przez Kulczyk Foundation.  Gdzie? W Krakowie!

Cudowna pogoda, prezentacje artystyczne dzieciaków ze Świetlic TPD z Małopolski, pyszne niespodzianki, balony, bańki mydlane, dmuchańce, prawdziwy wóz strażacki, gry i zabawy sportowe, kuchenne nagrody, owocowa uczta... ale przede wszystkim dużo pozytywnej energii, moc uśmiechów dziecięcych i promyki słońca - to wszystko czekało na uczestników otwartej imprezy plenerowej.

Piknik był nie tylko okazją do spotkań i działań rodzinnych, sąsiedzkich czy koleżeńskich. Był  nade  wszystko punktem kulminacyjnym Projektu ŻÓŁTY TALERZ, który jest realizowany w Placówkach TPD od września 2016 roku. Dzieciaki prześcigały się w propozycjach kulinarnych i w prezentowaniu wspomnień z działań projektowych.  Chwaliły się wiedzą o zdrowym trybie życia i same tryskały energią, kreatywnością i witalnością… w końcu ZDROWO JEDZĄ - więc LEPIEJ ŻYJĄ!

Udana impreza to efekt synergetycznej pracy całych społeczności Świetlic TPD w Krakowie i Gorlicach, rodziców,  zaprzyjaźnionych firm i instytucji: Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie,  Cymes w Krakowie,  Straż Pożarna w Krakowie, Fundacja TESCO Dzieciom,  Anikino Kraków, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie - Program Aktywności Lokalnej Azory.

 

Rozliczenie E-PIT zrealizujesz w PITax.pl Łatwe podatki w ramach współpracy z IWOP