PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

Dzień Dziecka 2017 w „Helenowie”

 Jak co roku w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” odbył się wielki festyn z okazji Dnia Dziecka. Uczestniczyli w nim już tradycyjnie, obok podopiecznych placówki, uczniowie okolicznych szkół oraz rodzice z młodszymi dziećmi. Uczestników przywitał serdecznie dyrektor Centrum Zbigniew Drzewiecki, który wyraził radość z faktu, że po raz kolejny „Helenów” może w tym dniu zapewnić nie tylko podopiecznym, ale i innym dzieciom mnóstwo atrakcyjnych zajęć i dobrą zabawę. Przypomniał o historii i osiągnięciach placówki, podkreślając, że ważnym celem jest nie tylko opieka i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, ale również starania o to, aby w przyszłości mogły one funkcjonować samodzielnie.

Podkreślił, że dzięki dotacjom, sponsorom i pomocy wielu ludzi dobrej woli Centrum dysponuje coraz nowocześniejszymi urządzeniami i metodami rehabilitacyjnymi. Życzył również dobrej zabawy i miłych wspomnień z tego tradycyjnego już w „Helenowie” wydarzenia.

A możliwości ciekawych i urozmaiconych zajęć i rozrywek było wiele. Na scenie występowali młodzi wokaliści wraz z zespołami muzycznymi, a na rozległym terenie ośrodka dzieci mogły korzystać z zabaw na dmuchanych zjeżdżalniach, rysować, malować, wykonywać rozmaite prace plastyczne, ale także, dzięki akcji Fundacji Tesco „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę”, zapoznać się z zasadami zdrowego odżywiania. Powodzeniem cieszyła się też gra w piłkę nożną, w której młodzi zawodnicy trenowali strzelanie goli.

Wśród gości, którzy odwiedzili tego dnia „Helenów”, obecny był i zwiedzał placówkę ambasador Libanu Charbel Macaron, który wyraził satysfakcję z faktu, że mógł zapoznać się z pracą i osiągnięciami tak nowoczesnej i potrzebnej dzieciom placówki TPD, zapewniającej nie tylko rehabilitację, ale również naukę w szkołach znajdujących się na jej terenie, dzięki czemu wiele z nich w przyszłości może podnosić kwalifikacje na studiach oraz podjąć pracę zawodową.

 

Galeria

 

Rozliczenie E-PIT zrealizujesz w PITax.pl Łatwe podatki w ramach współpracy z IWOP