PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Podopieczni TPD Helenów z wizytą u Pierwszej Damy.

Grupa podopiecznych i opiekunów z Centrum Rehabilitacji Opieki i Edukacji TPD Helenów gościła w piątek 13 października br. w Pałacu Prezydenckim u Pierwszej Damy.        

Spotkanie z Małżonką Prezydent RP poprzedziło zwiedzanie Pałacu, o którym bardzo ciekawie opowiedziała oprowadzająca nas Pani Magda.

Pani Prezydentowa, która dwukrotnie gościła w Helenowie była bardzo ciekawa bieżących wydarzeń i planów w poszczególnych placówkach wchodzących w skład Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "HELENÓW".

Spotkanie było także okazją do  wręczenia Agacie Kornhauser-Dudzie, wieloletniej nauczycielce języka niemieckiego, kwiatów z okazji zbliżającego się Święta Edukacji Narodowej, a także do rozmowy na temat obchodów zbliżającego się Jubileuszu 100 lecia TPD.

GALERIA

(fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP)

Zdjęcia pochodzą ze strony www.prezydent.pl