PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Jubileusz 50-lecia istnienia bazy kolonijnej dla dzieci i młodzieży w Brennie

 

W ostatni weekend września w Ośrodku kolonijno-wypoczynkowym w Brennie odbyło się niezwykłe spotkanie działaczy TPD, byłych pracowników oraz zaproszonych gości z okazji 50-lecia istnienia bazy kolonijnej dla dzieci i młodzieży. Obecni byli uczestnicy i ówcześni wychowawcy-opiekunowie pierwszej akcji kolonijnej w 1967 roku.

Wśród gości obecni byli m.in. Wójt Gminy Wijewo, Przewodniczący Rady Gminy, przedstawiciel Ochotniczych Straży Pożarnych woj. wielkopolskiego, Zbigniew Ładziński - Prezes Dolnośląskiej

Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, Kazimierz Pleśniak - prezes TPD w Legnicy, Kawaler "Orderu Uśmiechu", członek Zarządu Głównego TPD. Spotkanie było okazją do wręczenia złotej Odznaki Zasłużonego Działacza TPD wieloletniej działaczce z Jeleniej Góry p. Barbarze Zgudce. Prezes DIR Zbigniew Ładziński wręczył zasłużonym działaczom na rzecz dzieci i młodzieży Dolnośląską Odznakę Rzemiosła, która otrzymali: Ryszard Wach - prezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD z/s w Jeleniej Górze, Alicja Sowa - sekretarz tego Zarządu, Kazimierz Pleśniak z Legnicy oraz Irena Jarmolińska - kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej TPD w Lubaniu.

Władze Gminy Wijewo z wielkim uznaniem wyrażali się o naszej działalności oraz jej efektach. Przy wspólnej kolacji, w atmosferze  sentymentalnych wspomnień, opowieści, anegdot, najstarsi stażem działacze dzielili się swoimi przeżyciami z dawnych lat: Tadeusz Chałuszczak i Wiesław Okińczyc z Jeleniej Góry, Jadwiga Bobek z Bolesławca, Kazimierz Wolniczak z Brenna, Emilia Kurzątkowska z Bogatyni, wspominano również tych zasłużonych działaczy TPD, którzy odeszli już na zawsze. Prezentowane zdjęcia sprzed 50 lat były powodem do wzruszeń dla zebranych uczestników.

W trakcie dwudniowego spotkania odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Okręgowego TPD, w trakcie którego prezes Ryszard Wach omówił aktualną sytuację w TPD i podziękował wszystkim, którzy organizowali, budowali i rozwijali bazę wakacyjną. Podsumowano przebieg akcji wypoczynkowej TPD w czasie minionych wakacji, w tym udany wypoczynek dla ok. 500 dzieci w Brennie.  Zapoznano się ze stanem bieżącym Ośrodka, wykonanymi remontami oraz nakreślono zakres dalszych prac nad poprawą stanu i warunków wypoczynku dla dzieci.

Zapraszamy wszystkich do Brenna, zarówno dzieci jak i dorosłych, Jeleniogórzan
i mieszkańców regionu, gdyż jak wszyscy uczestnicy spotkania podkreślali, Brenno to niezwykłe i magiczne miejsce.

GALERIA