PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Goście z Libanu w Zarządzie Głównym TPD

    - Bardzo jesteśmy ciekawi wszystkiego, czym w Polsce zajmuje się Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – mówił Jean Aziz, doradca prezydenta Libanu, który wraz z małżonką gościł w dniu 5 października 2017 r. w biurze Zarządu Głównego TPD.

   - Pragniemy rozwijać system opieki nad dziećmi w naszym kraju, więc chcemy poznać polskie długoletnie doświadczenia w tej dziedzinie.

      O tych doświadczeniach i różnych formach pracy Towarzystwa poinformował znakomitych gości Wiesław Kołak, prezes Zarządu Głównego TPD, podkreślając, że nasze stowarzyszenie działa od blisko 100 lat i przez ten czas wypracowało wszechstronny system pomocy dzieciom i rodzinie.

Inicjatywy TPD miały na celu organizowanie pomocy m.in. dla sierot wojennych, których bardzo dużo było po dwóch wojnach światowych, dla dzieci z biednych rodzin, chorych, niepełnosprawnych. Ten kierunek działalności jest kontynuowany, ale jednocześnie wzbogacany np. powstały przy TPD ośrodki adopcyjne, ostatnio założono wiele przedszkoli w małych miejscowościach, zwłaszcza na wsi, oraz wiele środowiskowych ognisk wychowawczych, dla których opracowaliśmy profesjonalne programy wychowawczo-resocjalizacyjne. Organizujemy kolonie letnie oraz wypoczynek wakacyjny w miejscu zamieszkania, wycieczki zarówno dla zdrowych dzieci, jak i niepełnosprawnych. Prowadzimy także ośrodki kolonijne, opiekuńczo-rehabilitacyjne, takie jak w „Helenowie”, Serocku czy Jastrzębiej Górze. Chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami, gdyż dobro dziecka w każdym kraju jest dla nas ważne.

      Podczas spotkania, w którym uczestniczyli zarówno przedstawiciele TPD, jak i strony libańskiej, odbył się akt dekoracji znakomitego gościa Medalem im. dr Henryka Jordana.

      Następnego dnia goście z Libanu zwiedzili Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”.

GALERIA