PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

„Serce na dłoni” dla Papieża Franciszka

W przeddzień jubileuszu 35-lecia Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie, który przypada w 2018 roku, zorganizowaliśmy wyjazd do Włoch. Celem naszym było wręczenie Jego Świątobliwości Papieżowi Franciszkowi naszej Statuetki „Serce na dłoni”. Wyjazd połączony był ze zwiedzaniem i wypoczynkiem nad morzem.

 Tomek Piątek z Wałbrzycha ze swoją mamą Eleonorą wręczyli w imieniu Krajowego Komitetu Jego Świątobliwości Papieżowi Franciszkowi specjalny list i Statuetkę „Serce na dłoni”. List został napisany przez Pana Prezesa Józefa Bogdaszewskiego i przetłumaczony na język włoski. Ojciec Św. bardzo uważnie przeczytał cały list i z wielką radością oraz zaskoczeniem przyjął ofiarowana statuetkę. Następnie pobłogosławił naszych przedstawicieli i przytulił Tomasza, tym samym przekazując swoje błogosławieństwo dla wszystkich niepełnosprawnych i ich rodziców (opiekunów) z Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej z całej Polski. Ten kciuk uniesiony do góry to właśnie dla wszystkich w podziękowaniu za dobre słowo i Statuetkę. Spotkanie z Papieżem Franciszkiem dostarczyło nam wszystkim wielu wzruszeń.

Pan Józef Bogdaszewski – Prezes Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej otrzymał również list z podziękowaniami i błogosławieństwem Papieża Franciszka, kierowanym do wszystkich podopiecznych Komitetu, ich rodzin oraz Zarządu i Wolontariuszy.

GALERIA

Podziękowanie -> PDF