PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

II Edycja "Społecznik Roku. Przyjaciel Dziecka 2017"

8 grudnia 2017 roku w gościnnych progach Hotelu DORRIAN w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala, na której Przewodniczący Kapituły Nagrody Paweł Pawłowski przedstawił wyniki II edycji Konkursu „Społecznik Roku. Przyjaciel Dziecka 2017”. Zaszczytny tytuł wraz ze statuetką i czekiem na 3.000 złotych uzyskała Alicja Andrzejewska, prezes Oddziału Miejskiego TPD w Złotowie i jednocześnie wieloletnia członkini Głównej Komisji Rewizyjnej.

Kapituła przyznała również trzy równoległe nagrody drugie następującym osobom: Teresie Tontor z Kalisza, Krystynie Beszterdzie z Dusznik k. Poznania, oraz prof. Janowi Grzesiakowi z Konina. Nagrodzeni za miejsca drugie otrzymali honorowe dyplomy oraz czeki po 600 złotych. Członkowie Jury oceniającego, przyznali również dyplomy honorowe następującym wielkopolskim społecznikom:

Krystynie Kardolińskiej-Staszczak, Dagmarze Kuznowicz-Wolskiej, Elżbiecie Sroczyńskiej, Beacie Polcyn oraz Czesławowi Czechowiczowi. Patronat honorowy nad uroczystością objęły następujące instytucje: Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Wielkopolska Izba Przemysłowo- Handlowa oraz Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. W trakcie gali odczytany został list okazjonalny od Pana Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna. Wśród gości, licznie reprezentowani byli przedstawiciele lokalnych urzędów, instytucji, przedsiębiorstw oraz oddziałów i kół Towarzystwa. Całość wydarzenia na żywo transmitowała telewizja STK. Informacje o finale konkursu przekazały lokalne media. Wypada zaznaczyć, iż celem tak uroczyście zakończonego projektu, była chęć zainteresowania szerokiej opinii publicznej tematyką pracy wolontariuszy, oraz docenienie roli działaczy społecznych wykazujących szczególną aktywność na niwie działań wspierających podmiotowość, rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo i równość szans życiowych dzieci. Finał Konkursu to swoiste podsumowanie pracy wolontariuszy z Regionu Wielkopolskiego, a w szczególności z największych miast tj. Poznania, Kalisza, Konina oraz z Piły. Kapituła Konkursu wyłoniła zwycięzców po otrzymaniu rekomendacji z każdego z powyższych. Organizatorzy mają świadomość, iż mimo dołożenia wszelkich starań, oraz zapewnienia bezstronności ocen, nie mieli możliwości zauważenia wszystkich zaangażowanych współpracowników Towarzystwa. Na zakończenie, pozwalamy sobie podziękować głównym sponsorom naszej uroczystości, czyli Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, Spółce Makropol oraz Poznańskiemu Bankowi Spółdzielczemu. Już dzisiaj zapraszamy do następnej edycji. Do zobaczenia za rok.

 

 GALERIA