PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

W ODDZIALE OKRĘGOWYM TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W LEGNICY

5 grudnia 2017 r. po raz 11. Obchodzono w legnickim Oddziale TPD Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Impreza zgromadziła ponad 120 spośród niemalże 600 młodzieżowych wolontariuszy, przede wszystkim z Legnicy, ale także z Lubina i Spalonej.

Superwolontariuszem TPD w 2017 roku została Marta Matysik, uczennica Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy. Mieszka w Grzymalinie i wcześniej była finalistką Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych” oraz była uhonorowana przez legnickie TPD medalem „Pomocna Dłoń”. Laureatka otrzymała okolicznościową statuetkę, a jej mama, Teresa oraz dyrektor szkoły , w której się uczy – Pani Izabela Stasiak-Kicielińska, listy gratulacyjne.

Kołu Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy prowadzonemu przez Panią Beatę Kartowicz przyznano wyróżnienie specjalne – Puchar Prezesa Zarządu TPD w Legnicy za najaktywniejszą działalność w zakresie wolontariatu w roku 2017 w Legnicy, a Koło Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 8 w Lubinie, któremu przewodniczy Pani Elżbieta Michalak, otrzymało takie wyróżnienie w okręgu legnickim.

38 wolontariuszy zostało uhonorowanych za działalność wolontariacką na rzecz legnickiego oddziału TPD medalami „Pomocna Dłoń”, a 67 dyplomami szczególnego uznania i uznania.

Ponadto 4 działaczy i przyjaciół wyróżniono odznaką „Przyjaciel Dziecka”: dr Ryszarda Kępę, Władysława Sajdę, Magdalenę Szaprowską oraz autora książki dla dzieci o Legnicy „Przygody Julka” – Artura Guzickiego.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Dorota Purgal, Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy, przedstawiciele Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pani Marzeny Machałek, prezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD w Jeleniej Górze, Ryszard Wach i przedstawiciel Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, Sławomir Wójcik.

Pani Minister Marzena Machałek na ręce prezesa legnickiego TPD, Kazimierza Pleśniaka przesłała list gratulacyjny dla legnickich wolontariuszy TPD, w którym czytamy m.in.: Serdecznie gratuluję wszystkim wolontariuszom. Cieszę się, ze Wasza działalność została dostrzeżona i nagrodzona. Jestem przekonana, że ważniejsze od dzisiejszych wyróżnień są uśmiech i radość osób, którym pomagacie na co dzień. Bardzo cieszę się , że Oddziałowi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy udało się zgromadzić tak liczną grupę młodych wolontariuszy, którzy angażują się w różne formy pomocy. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję i życzę niestrudzonego zapału w podejmowaniu kolejnych działań.

Podczas imprezy przedstawiona została prezentacja mówiąca o działalności wolontariuszy na rzecz legnickiego Oddziału TPD oraz dla wszystkich młodych ludzi zaśpiewały m.in. Julia Żądło i Nikola Warda.

 

GALERIA