PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 4 lutego 2018 roku zmarł

Bohdan Tracewski

Wielki Przyjaciel Dzieci i Młodzieży

 

Był wybitnym  specjalistą z zakresu pedagogiki społecznej,

Człowiekiem wielkiej klasy.


W  Towarzystwie  Przyjaciół Dzieci  pełnił m.in. funkcje

dyrektora biura Zarządu Stołecznego,

Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego,

Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.

Do ostatniego dnia życia przewodniczył Komisji  ds. Odznaczeń

oraz Historycznej.

 

Pogrążeni w głębokim smutku,

składamy wyrazy serdecznego współczucia

Małżonce oraz Rodzinie Zmarłego.

 

Prezes

Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

wraz z gronem Kolegów i Przyjaciół.

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 12 lutego o godzinie 9:00 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.