PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

„Rób tylko to co kochasz – bo tylko to możesz robić najlepiej”

Wspieranie pasji i zainteresowań dzieci, podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic TPD to najważniejszy cel programu wsparcia kierowanego przez PEPCO do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W działających w Polsce ponad 700 sklepach PEPCO podstawowy asortyment stanowią artykuły dla dzieci i do domu, a głównym klientem jest mama. Od ponad roku PEPCO finansuje kreatywne zajęcia oraz kolonie i zimowiska, w których uczestniczą dzieci z placówek TPD. Po udanym obozie w Serocku, w którym podczas ubiegłorocznych wakacji uczestniczyły dzieci z Ognik TPD w Koszalinie, Kleczewie oraz Warcie k/Sieradza, od października w zajęciach artystycznych uczestniczyli podopieczni

placówek TPD w Częstochowie, Przemyślu i Zamościu. Dzieci brały udział w warsztatach ruchowo-tanecznych wykorzystujących elementy tańca sportowego i akrobatyki oraz tańca współczesnego, a także w kreatywnych zajęciach plastycznych.  Efekty kilkumiesięcznej pracy mogłi pokazać podczas zorganizowanego w Poznaniu zimowiska, gdzie przygotowane przez dzieci prezentacje podziwiali także nasi goście z PEPCO, a zaszczycił nas swoją obecnością nawet Dyrektor Zarządzający Rob Taylor. Dzieci w większości były po raz pierwszy w Poznaniu, podczas zimowiska zobaczyły Stare Miasto, Ostrów Tumski, pokaz koziołków, uczestniczyły w zorganizowanych dla nich warsztatach w Muzeum Rogalowym, były w Palmiarni, zwiedzały lotnisko Ławica, szalały na Termach Maltańskich.

Program współpracy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z PEPCO będzie się rozwijał. Przede wszystkim zajęcia, które zostały zainicjowane w październiku ubiegłego roku będą mogły być kontynuowane, a szanse na udział w projekcie zyska dużo więcej ognisk TPD, a także większa grup dzieci będzie mogła wyjechać na letnie obozy.

GALERIAFilm https://youtu.be/ipRP_th9Q-c